Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 10, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van GroenLinks tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Ojik.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Klijnsma tot lid.

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Roemer c.s. (21501-20, nr. 644) en de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets inzake drie wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (33431, nr. 1). Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VSO Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, met als eerste spreker het lid Paulus Jansen.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, het debat over het bericht dat de minister van SZW opnieuw probeert illegalen die onderwijs mogen volgen hun stage te onthouden, het dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100.000, het dertigledendebat over het bericht dat de fiscus aangiften van bedrijven nauwelijks nog checkt en het debat over het digitaliseren van archieven door mormonen, van de lijst af te voeren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Koolmees tot lid in plaats van het lid Hachchi en het lid Hachchi tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Meenen.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik:

  • - in de commissie voor de Emolumenten van de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het lid Knops tot lid, in de bestaande vacature;

  • - in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Van Toorenburg tot lid in de bestaande vacature;

  • - in de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid het lid Bruins Slot tot lid;

  • - in de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid het lid Agnes Mulder tot lid, in de bestaande vacature;

  • - in de Kunstcommissie het lid Keijzer tot lid;

  • - in de contactgroep Duitsland het lid Agnes Mulder tot lid en in de contactgroep Verenigd Koninkrijk het lid Keijzer tot lid.

Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik in de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid het lid Beertema tot lid.

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde, de aangehouden moties op de stukken nrs. 32670, nr. 48; 29628, nr. 303; 28807, nr. 138; 32805, nr. 15; 21501-34, nr. 187 en 30862, nr. 79 zijn vervallen.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 21109-206; 21501-20-671; 21501-02-1177; 21501-02-1182; 21501-02-1169; 21501-20-658; 21501-20-641; 21501-20-668; 26643-186; 26643-182; 29453-183; 31490-91; 29924-86; 26643-216; 32550-10; 28684-345; 31490-85; 28479-61; 2011Z08816; 31568-100; 2012Z00913; 2011Z11774; 30977-46; 28479-59; 26643-183; 26643-181; 30985-7; 33097-13; 33097-15; 32769-30; 33000-B-12; 31560-33; 30196-157; 32500-B-17; 33147-1; 29924-79; 29924-91; 32500-B-7; 33011-20; 32501-16; 32802-2; 33147-2; 25764-55; 30977-44; 27926-178; 27926-175; 29453-231; 26643-224; 32847-12; 30420-161; 32769-101; 31490-88; 33240-H-1; 33240-III-1; 33240-B-1; 33240-VII-1; 33240-IIB-1; 33240-C-1; 33240-IIA-1; 33240-I-1; 32124-22; 31570-20; 26643-211; 31490-82; 33000-H-6; 31568-105; 32679-4; 33240-B-5; 33240-VII-5; 33240-H-5; 33240-C-5; 33240-C-6; 33240-VII-6; 27926-176; 32847-9; 30420-159; 26643-241; 26643-249; 32500-VII-91; 31490-80; 32501-19; 32769-71; 32769-65; 32769-102; 26643-226; 33104-2; 33270-2; 25764-57; 33000-XII-135; 24503-44; 32280-8; 29924-89; 30585-29; 25764-58; 32847-26; 31734-8; 33000-IV-77; 30985-6; 29453-227; 25764-56; 30196-177; 26643-215; 33000-III-25; 31570-21; 31306-4; 33240-VII-8; 29924-84; 25834-68; 26643-184; 32500-VII-109; 28684-342; 32501-17; 33000-III-26; 33000-B-3; 33124-8; 28684-344; 28479-60; 31263-51; 32605-104; 21501-04-144; 22831-78; 32605-103; 33195-10; 22831-81; 32605-94; 20361-165; 33195-11; 26485-143; 33000-V-140; 33000-V-152; 19637-1548; 32623-67; 28676-163; 22054-195; 29521-186; 22054-199; 22831-76; 30952-76; 33000-V-154; 32605-93; 20361-164; 20361-156; 32733-61; 32733-56; 26488-289; 32733-57; 32123-X-100; 32733-62; 26488-291; 27830-98; 28686-10; 29521-187; 21501-28-82; 32733-63; 32710-X-1; 33240-X-1; 26488-292; 26488-290; 26488-300; 26488-293; 31300-32; 32733-70; 32733-59; 32733-55; 32733-53; 2012Z09443; 32733-67; 33000-X-63; 31700-X-72; 26488-295; 32733-58; 29924-90; 27925-461; 26488-294; 2011Z10097; 32733-35; 2012Z03184; 31300-30; 33000-X-62; 32733-65; 32733-68; 33280-X-3; 21501-28-81; 33000-X-84; 29826-44; 29246-30; 27622-145; 22054-201; 33000-XIII-187; 27858-99; 29683-110; 33000-XIII-170; 33037-14; 21501-32-624; 30825-174; 21501-32-584; 33037-17; 28807-145; 21501-32-625; 32002-13; 32609-XIII-3; 33240-XIII-13; 33240-XIII-5; 25268-75; 24095-311; 33037-20; 29502-97; 21501-32-597; 33240-XIII-16; 27622-142; 28286-571; 29502-99; 32500-XIII-197; 22054-193; 29683-125; 29683-121; 29683-135; 2012Z05947; 31985-11; 28973-89; 29502-96; 31412-45; 24515-235; 28286-581; 33037-22; 31920-19; 30862-64; 27622-144; 31490-90; 33009-5; 32549-48; 30825-65; 33000-XIII-192; 30825-173; 33037-16; 2012Z08189; 30825-151; 33037-19; 2010Z14282; 29683-123; 33037-21; 28286-580; 29697-15; 33037-18; 29502-98; 31985-9; 30656-28; 28286-560; 33000-XIII-166; 33037-23; 33240-XIII-7; 33240-XIII-6; 26991-335; 33240-XIII-12; 33240-XIII-11; 28286-569; 31985-8; 29338-99; 33240-XIII-1; 33240-F-1; 24036-394; 29544-269; 29683-122; 31920-17; 21501-32-583; 21501-33-376; 29659-84; 22112-1411; 22112-1400; 27622-143; 27406-188; 25268-74; 31125-11; 26643-217; 22112-1418; 31412-46; 31571-21; 31923-28; 29502-100; 24446-46; 33009-6; 32637-13; 29683-124; 2011Z25021; 22054-192; 29683-119; 33240-XIII-19; 30862-63; 21501-33-369; 32645-39; 32262-8; 29338-94; 21501-32-626; 32637-12; 27406-183; 29502-94; 28807-139; 2012Z14452; 32893-3; 33215-3; 31066-133; 27863-43; 33283-1; 21501-07-938; 21501-07-931; 21501-07-926; 21501-07-942; 21501-07-915; 2012Z14430; 31066-119; 24202-27; 33000-IXB-15; 33000-IXB-24; 21501-07-910; 21501-07-928; 31123-7; 33121-26; 21501-07-908; 21501-07-941; 33003-83; 33240-G-1; 33240-IXB-1; 33240-IXA-1; 22112-1401; 33179-2; 33280-5; 29507-113; 2012Z14700; 21501-07-905; 33121-12; 2012Z10627; 31066-127; 21501-07-850; 33000-IXB-14; 21501-07-906; 31066-118; 21501-07-863; 33000-IXB-29; 21501-07-909; 31066-121; 31066-134; 32362-2; 33246-7; 33287-11; 21501-07-932; 26234-125; 31066-131; 33000-IXB-17; 31066-128; 21501-20-612; 33240-IXB-5; 33215-4; 33280-IXB-3; 33240-IXA-7; 21501-07-927; 21501-07-924; 21501-07-903; 31066-132; 33121-28; 21501-07-923; 33280; 33179-1; 21501-07-877; 32013-25; 21501-07-940; 19637-1460; 2012Z08127; 19637-1432; 19637-1533; 28638-89; 30573-106; 29344-89; 29344-87; 19637-1550; 32175-37; 32175-27; 33068-8; 28638-79; 28844-38; 30573-94; 19637-1535; 33042-13; 33042-14; 32175-21; 32175-33; 30573-95; 19637-1442; 19637-1390; 19637-1438; 19637-1440; 29754-167; 19637-1511; 30080-58; 29296-27; 23645-496; 31865-41; 21501-08-422; 18106-211; 32861-2; 33135-32; 18106-212; 23645-516; 26442-55; 23645-495; 23645-501; 23645-476; 23645-478; 32127-155; 32668-3; 23645-494; 33135-24; 32698-3; 23645-502; 26442-53; 29383-199; 27625-268; 29362-204; 33240-A-1; 33240-XII-1; 22343-281; 31710-26; 33000-XII-134; 33240-A-6; 33240-XII-9; 33240-XII-8; 33000-XII-127; 33240-XII-7; 30080-59; 18106-213; 32698-4; 33135-8; 33000-XII-111; 30175-133; 27625-269; 28642-54; 27625-254; 23645-499; 26956-130; 33000-XII-132; 33041-3; 23645-497; 26956-120; 26956-124; 26956-122; 33136-4; 27858-111; 23645-493; 32698-5; 30080-60; 23645-498; 27801-78; 31305-200; 26956-128; 28325-142; 33118-3; 33000-XII-137; 31865-42; 33118-1; 32308-8; 32473-17; 26956-125; 21501-08-421; 25834-72; 26956-129; 29984-302; 32404-55; 33118-4; 33000-IV-4; 31568-95; 32500-IV-43; 33000-IV-55; 32473-15; 33000-IV-75; 33000-IV-43; 33000-IV-68; 33000-IV-66; 31568-92; 26407-59; 33000-IV-42; 33000-IV-6; 2012Z04221; 33240-IV-6; 33240-IV-5; 33000-IV-56; 2012Z12898; 33000-IV-39; 33000-IV-54; 31568-91; 33000-IV-69; 31568-99; 33000-IV-65; 33000-IV-50; 31568-90; 31293-136; 33000-VIII-178; 27017-94; 32558-10; 31288-203; 25839-41; 2012Z07050; 2012Z07759; 2012Z13574; 2012Z12499; 2011Z25161; 32725-2; 33000-VIII-167; 33000-VIII-181; 31288-303; 33053-3; 31289-118; 30079-35; 33088-1; 32820-33; 33223-1; 33053-1; 31293-137; 32820-58; 32500-VIII-174; 33240-VIII-1; 32500-VIII-136; 32637-28; 32156-29; 27406-195; 27406-196; 32156-32; 29338-114; 31288-255; 33000-VIII-176; 31568-94; 32156-31; 32253-35; 31288-259; 22452-33; 29338-115; 24724-102; 32156-30; 32176-17; 33000-VIII-218; 33088-3; 32820-63; 32820-61; 33000-VIII-175; 31288-287; 31288-310; 21501-34-192; 2012Z12718; 31288-241; 32477-8; 31774-8; 29544-245; 32777-11; 32144-11; 31322-190; 21501-31-268; 33000-XV-8; 32500-XV-16; 32798-11; 32043-100; 29544-335; 26448-468; 32716-15; 32291-51; 26834-35; 32815-69; 25883-205; 32477-11; 30523-65; 24515-227; 32043-129; 2010Z18940; 31774-9; 33105-3; 32144-16; 29544-364; 32043-92; 32043-107; 32716-13; 32521-11; 32615-2; 30012-32; 29544-371; 29544-367; 32477-14; 33065-19; 29544-383; 21501-20-657; 32144-10; 26448-475; 29544-360; 24515-225; 33065-20; 31890-21; 2011Z14105; 29544-156; 32043-101; 32043-102; 33110-2; 29544-342; 31774-6; 32815-74; 24515-226; 29544-339; 32043-118; 26448-466; 31322-163; 29544-203; 32360-XV-1; 31924-E-1; 31924-XV-1; 2011Z05001; 2011Z12760; 29544-359; 32291-52; 32615-1; 29427-65; 29544-400; 32896-5; 32896-8; 22112-1374; 21501-31-273; 33161-104; 29544-368; 32043-45; 26448-467; 32680-5; 32043-43; 17050-417; 29544-373; 30982-7; 31774-7; 32043-114; 32043-97; 32043-116; 31924-E-5; 31924-E-6; 31924-XV-7; 31924-XV-6; 2011Z08752; 29817-84; 31322-123; 31891-13; 32895-6; 33000-XV-73; 26448-465; 2012Z12240; 25883-185; 28719-75; 2009Z24056; 33173-3; 29628-322; 22112-1371; 22112-1372; 32761-17; 24587-419; 33240-VI-1; 29279-133; 32450-18; 33000-VI-103; 32761-29; 33000-VI-104; 32761-33; 29628-320; 30072-28; 29279-141; 32761-34; 29628-321; 32761-31; 29279-147; 29247-124; 30597-146; 30597-114; 27565-94; 24170-126; 23235-96; 29323-62; 30597-149; 29325-52; 31765-4; 31839-71; 30597-204; 32620-40; 33000-XVI-5; 33000-XVI-177; 33000-XVI-186; 25424-175; 21501-31-278; 21501-31-283; 21501-31-272; 29538-117; 23235-91; 33000-XVI-13; 32854-14; 32393-20; 21501-31-285; 32393-22; 32393-21; 32393-23; 32393-24; 29689-308; 21501-34-175; 33090-XVI-3; 30597-236; 24077-203; 32589-5; 28345-93; 25847-98; 24170-129; 27565-93; 32123-XVI-120; 33000-XVI-150; 29538-132; 28345-94; 29248-207; 30597-253; 29689-390; 28807-144; 29247-127; 30597-113; 29689-376; 31765-24; 32299-7; 30597-135; 32393-15; 22894-211; 25424-135; 29323-81; 29323-71; 26631-302; 29389-34; 29689-403; 33000-XVI-9; 29689-388; 29248-214; 33000-XVI-134; 30597-254; 30597-255; 29689-397; 29247-129; 32123-XVI-157; 24170-96; 27529-109; 30512-16; 29689-380; 32123-XVI-19; 29477-176; 2011Z18597; 32299-10; 32500-XVI-15; 33127-65; 31016-19; 33288-26; 29362-202; 32123-XVI-126; 29247-117; 32123-XVI-130; 29689-364; 31016-25; 24077-263; 31700-XVI-129; 22894-231; 31532-20; 25657-95; 2012Z11751; 32805-20; 29248-213; 31279-22; 27529-101; 32620-65; 25424-182; 32336-3; 29389-28; 31200-XVI-188; 29362-199; 32500-XVI-5; 29538-135; 33000-XVI-190; 22894-156; 31700-XVI-143; 28140-72; 27529-80; 30995-82; 32620-62; 25424-105; 26631-326; 33000-XVI-187; 30597-39; 32793-58; 21501-31-214; 24077-261; 29689-360; 24170-109; 24077-236; 27565-99; 27565-98; 30597-152; 31200-XVI-186; 22894-179; 30486-3; 22894-261; 22894-271; 25424-162; 33240-XVI-1; 32123-XVI-158; 32123-XVII-25; 24077-252; 32500-XVI-112; 30597-243; 25657-86; 24077-253; 24077-224; 32123-XVI-163; 32123-XVI-166; 31700-XVI-130; 27529-57; 32012-8; 24077-251; 21501-31-274; 21501-31-281; 22112-1392; 22112-1299; 22112-1264; 31899-21; 27565-77; 29689-282; 29689-325; 29447-6; 21501-31-266; 27428-114; 29689-391; 29689-317; 33000-XVI-189; 31476-8; 31001-70; 24077-225; 30597-153; 27529-102; 29247-136; 32267-5; 27565-92; 31765-3; 29248-153; 29247-176; 30597-202; 31899-15; 29689-393; 29689-405; 29689-304; 33000-XVI-12; 32261-21; 27295-136; 32393-17; 32393-16; 32393-18; 32393-19; 25847-103; 31347-14; 31706-54; 29282-92; 30169-22; 32012-9; 31967-4; 29447-8; 29689-290; 33000-XVI-136; 24170-104; 29389-33; 29247-123; 29220-12; 27565-101; 25424-117; 2009Z15469; 2012Z12862; 2012Z12864; 29248-222; 29538-114; 32793-55; 31016-32; 22894-248; 32123-XVI-87; 22894-301; 29447-9; 22894-161; 29389-30; 32012-10; 27529-104; 25424-184; 25763-25; 29689-386; 27565-78; 30169-23; 24077-230; 33044-1; 22894-151; 30371-17; 32500-XVI-126; 31700-XVI-155; 33000-XVI-8; 30486-1; 22894-267; 25847-110; 29214-60; 21501-34-176; 2010Z11000; 30597-252; 31200-XVIII-48; 24077-260; 32336-4; 32710-XVI-12; 31015-52; 31839-174; 32015-9; 31839-122; 31839-84; 31839-142; 26695-75; 31015-74; 31839-69; 24515-202; 33000-XVI-143; 31839-141; 33000-XVI-149; 31839-94; 31839-132; 31839-50; 31839-73; 31839-221; 31839-162; 31839-123; 31839-139; 24515-211; 30512-17; 2012Z07336; 2012Z08930; 33283-2; 2012Z12877; 2012Z12531; 2012Z08398; 2011Z00529; 2012Z10142; 2012Z13376; 2012Z12342; 30180-15; 30180-16; 22660-51; 2012Z15314; 2009Z22433; 2011Z02882; 2011Z24460; 2012Z00486; 2011Z23605; 2011Z26887; 2011Z17715; 2011Z25849; 2012Z12057; 2012Z05730; 2010Z17260; 2012Z11666; 2012Z11665; 2012Z11308.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Agema van de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de eigen betalingen in de AWBZ. Een eigen betaling voor het maken van een ommetje is wat ons betreft uit den boze. Daarom wil ik een interpellatiedebat met de staatssecretaris van VWS aanvragen.

De voorzitter:

Het verzoek is om een interpellatiedebat te houden.

Mevrouw Venrooy (VVD):

Allereerst willen wij een brief met een reactie, maar ik begrijp het verzoek. Wij hebben hierover vaker gesproken. Waarom geen debat in plaats van een interpellatie, zo vraag ik mevrouw Agema. Een andere overweging is om het te betrekken bij het AO van morgen.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik steun het verzoek, maar ik heb wel een suggestie. Een interpellant stelt natuurlijk de vragen aan de bewindspersoon van wie hij of zij opheldering wil. Ik stel voor om voor de tweede termijn van de interpellatie wanneer de overige Kamerleden mee kunnen doen, ook de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen. Eerder heeft de staatssecretaris over dit soort onterechte rekeningen namelijk gezegd dat het "pikken" is. Graag wil ik het strafrechtelijke gedeelte daarvan ook kunnen betrekken bij een mogelijke tweede termijn van de interpellatie.

De heer Kuzu (PvdA):

Wij stellen voor om er een debat van te maken, dus geen interpellatie. Collega Van Dijk heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. Ik verzoek de minister om die dan te beantwoorden en mee te nemen tijdens het debat.

De voorzitter:

Ik stel vast dat mevrouw Agema steun heeft voor een interpellatie maar dat er ook een breed verzoek ligt om van die interpellatie een debat te maken.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, ik zie een ruime Kamermeerderheid voor een debat. Dat is fantastisch. Aangezien er ook voldoende steun is voor een interpellatiedebat, vraag ik om er een debat met vijf minuten spreektijd van te maken.

De voorzitter:

Ik constateer dat daar geen bezwaar tegen is, dus dan kunnen wij dat op deze manier doen. Ook is verzocht om de minister van Veiligheid en Justitie erbij te betrekken.

Mevrouw Agema (PVV):

Wat mij betreft is dat prima.

De voorzitter:

Dan gaan we dat op deze manier opnemen. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. In april van dit jaar is de wetswijziging op de Wmo aangenomen door de Staten-Generaal en op 1 september is zij van kracht geworden. Dat betekent dat gemeenten tegenwoordig een basistarief op basis van kwaliteitsvoorwaarden moeten hanteren voor het uitvoeren van huishoudelijke verzorging in de gemeente. We weten dat er in Emmen per 1 januari een basistarief is waarvan iedereen zegt dat daarvoor geen kwaliteit kan worden geleverd. De vakbonden hebben aan de bel getrokken en zeggen dat de nieuwe aanbestedingstarieven landelijk te laag zijn. Ik wil op zeer korte termijn de staatssecretaris interpelleren, ook gezien het feit dat zij beloofd heeft deze wetswijziging loyaal uit te voeren, nu deze is aangenomen.

De voorzitter:

Het verzoek is voor een interpellatiedebat. Het tweede deel van het verzoek, om dit op korte termijn te doen, zal niet lukken. Het debat komt gewoon onderaan de lijst met debatten te staan.

Mevrouw Agema (PVV):

Wij steunen het verzoek.

Mevrouw Venrooy (VVD):

Ik snap het verzoek, ook gezien het feit dat het hier om een initiatiefwet gaat die door de Kamer is aangenomen. De VVD was er overigens niet voor. In dit geval wil ik toch graag eerst een brief met een reactie. Het gaat namelijk om berichten die we hebben kunnen lezen. Ik hoor graag eerst het standpunt van het kabinet hierover, voordat we steun geven aan het verzoek.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Wij steunen het voorstel niet. Wij willen het wel graag bespreken in een AO dat specifiek over de Wmo gaat.

Mevrouw Keijzer (CDA):

De CDA-fractie heeft dezelfde reactie als die van de VVD-fractie.

De heer Kuzu (PvdA):

De PvdA was destijds ook voor het voorstel van de SP. Volgens mij hebben we het samen ingediend. We zijn voor een debat, en niet alleen voor een interpellatiedebat.

De voorzitter:

Steunt u wel het verzoek voor een interpellatie?

De heer Kuzu (PvdA):

Als er geen steun is voor een debat, dan steunen we het verzoek voor een interpellatiedebat.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik weet niet of er steun is voor een gewoon debat. Ik heb namelijk niet alle fracties gehoord.

De voorzitter:

Het verzoek was voor een interpellatie. U hebt steun voor een interpellatie, maar geen steun voor een debat. Er is geen meerderheid die dat heeft gesteund.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan is het een interpellatiedebat.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet. Het interpellatiedebat, met drie minuten spreektijd, komt onder aan de lijst, tenzij u alsnog besluit om er een AO van te maken.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. In Nederland worden duizenden veehouderijbedrijven gedoogd terwijl ze niet de juiste vergunningen hebben. De provincie Noord-Brabant heeft gezegd dat de Natuurbeschermingswet maar even aan de kant moet, omdat ze deze niet zal handhaven. Ze vindt de wet niet uitvoerbaar. Ik wil daarover graag een dertigledendebat met de staatssecretaris van Landbouw en de staatssecretaris van Milieu.

De heer Schouw (D66):

De fractie van D66 is het van harte eens met de aanvrager van dit dertigledendebat.

Mevrouw Lodders (VVD):

De VVD wil eerst een reactie van het kabinet op deze kwestie. Daarna zien we verder hoe we deze vraag behandelen.

De voorzitter:

Geen steun voor het debat, begrijp ik.

De heer Geurts (CDA):

Ook geen steun voor een debat. We willen graag eerst een brief van de staatssecretaris over de Programmatische Aanpak Stikstof, waarin hij ingaat op de vraag wanneer de PAS van kracht wordt. Daarnaast willen we weten hoe er in de tussenliggende periode met de bedrijven wordt omgegaan die door de PAS ruimte zullen krijgen, maar die ruimte op dit moment nog niet hebben.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat dus.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

We steunen de inhoud, maar niet het verzoek voor een dertigledendebat. Wat ons betreft komt er een algemeen overleg. Dit verzoek had ook in de procedurevergadering gekund. Een brief is prima. Wij hebben hierover ook vragen gesteld en het zou fijn zijn als het geheel in een setje naar ons toe kan komen. Verder graag een algemeen overleg.

De heer Klaver (GroenLinks):

De GroenLinksfractie steunt het verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Geen steun voor het dertigledendebat, wel voor een algemeen overleg over de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze is namelijk de reden waarom de wet niet gehandhaafd kan worden.

De voorzitter:

Dat kunt u in een procedurevergadering regelen.

De heer De Graaf (PVV):

Geen steun voor een debat.

De voorzitter:

U hebt geen steun voor een dertigledendebat, mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat constateer ik ook. Ik constateer wel dat er Kamervragen gesteld zijn en dat wij nadere opheldering willen in een brief. Ik vraag dus om dat gedeelte van het stenogram door te geleiden. Ik wil weten hoe het kabinet omgaat met de beslissing van de provincie Noord-Brabant om de wet niet te handhaven. Daarin moeten de Kamervragen natuurlijk worden meegenomen. Ook vraag ik u om een rappel ten aanzien van de brief die ik op 20 september al vroeg. Daarbij ging het ook om het niet naleven van de milieuregels. Die brief is nog niet binnen. Ik neem aan dat ik in de procedurevergadering steun krijg van de collega's voor een AO.

De voorzitter:

Dat mag u verder regelen in een procedurevergadering. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Raak van de SP.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Vannacht kreeg ik een aantal brieven. Zij lekten vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken van Italië. Uit die vertrouwelijke brieven blijkt dat Gerrit Schotte, oud-premier van Curaçao, directe banden heeft met de Siciliaanse maffia. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weet dit al sinds mei 2011. Volgende week zijn er verkiezingen op Curaçao. Graag wil ik voor donderdag 12.00 uur een brief van onze minister. Wellicht zal die brief aanleiding geven om daarover nog diezelfde dag een debat te voeren. In die brief moet staan waarom de Nederlandse minister niets met deze informatie heeft gedaan. Ook wil ik weten of het klopt dat deze maffiaconnectie, Francesco Corallo, een van de grote financiers is van de verkiezingscampagne van de heer Schotte. Verder wil ik weten of de heer Schotte deze maffiabaas Corallo een hoge positie heeft willen geven in de centrale bank van Curaçao en Sint-Maarten, of welke andere hoge functie de heer Schotte voor deze persoon voor ogen had. Ten slotte zou ik graag lezen in de brief of de minister het met mij eens is dat de heer Schotte op basis van dit soort materiaal en materiaal van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de geheime dienst nooit meer minister kan worden op Curaçao.

De voorzitter:

Heb ik het goed begrepen dat u om een brief vraagt?

De heer Van Raak (SP):

Ik wil een brief voor donderdag 12.00 uur met het oog op een mogelijk debat.

De voorzitter:

Maar dat kunnen wij dan later beslissen.

De heer Van Raak (SP):

Dat zullen wij donderdag om 13.30 uur bekijken.

De heer Fritsma (PVV):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Dam (PvdA):

Ik steun het verzoek om een brief, maar ik heb nog een vraag. De heer Van Raak vertelt hier dat hij geheime stukken heeft ontvangen. Onlangs zei hij ook bij Pauw & Witteman dat hij een heel postvakje heeft met geheime stukken uit Curaçao. Wij hebben hier de traditie dat wij informatie op basis waarvan wij het debat voeren, met elkaar delen. Ik verzoek de heer Van Raak dus om alle geheime stukken die hij in zijn bezit heeft, bij u in te dienen, zodat wij daarvan allemaal kennis kunnen nemen.

De heer Van Raak (SP):

Ik heb dat meermalen geprobeerd. Ik heb de stukken die ik had, proberen aan te bieden aan de voorzitter, maar zij heeft dat geweigerd. De Nederlandse minister-president heeft het geweigerd. Dit zijn geen geheime stukken maar slechts vertrouwelijke stukken. Die wil ik dus graag aan de bode geven, zodat hij ze kan verspreiden. Als dat niet mag, zijn ze gewoon te vinden in het Antilliaans Dagblad van vandaag. Daarin kan de heer Van Dam ze ook vinden, als dat makkelijker is.

De voorzitter:

Zijn dit geheime stukken? Nu zijn ze dat natuurlijk niet meer, maar zijn ze vertrouwelijk?

De heer Van Raak (SP):

Het zijn stukken van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken aan de minister-president van Curaçao, van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken aan de ambassadeur van Nederland, en van de ambassadeur van Nederland aan de heer Schotte.

De voorzitter:

Ik stel voor dat u mij ze na de vergadering even geeft. Dan bekijk ik even of ik ze voor u kan verspreiden. Ik kan dat nog niet toezeggen in deze vergadering.

De heer Van Raak (SP):

Dat is goed. En anders staan ze in het Antilliaans Dagblad.

De voorzitter:

Ik begrijp wel van de heer Van Dam dat u steun hebt voor een brief.

De heer Van Dam (PvdA):

Dit zijn de stukken van afgelopen nacht, waarvan ik zeker weet dat die in de Antilliaanse kranten zullen verschijnen. Dat is de traditie daar, net zoals het traditie is dat dit soort stukken daar uitlekt. De heer Van Raak heeft, naar ik meen vorige week of de week daarvoor, ook gezegd dat hij over een heel postvakje met geheime stukken beschikt. Die wil ik graag hebben of kunnen inzien om met gelijke informatie het debat te kunnen voeren, als dat debat er komt op basis van de brief die wij van de minister krijgen. Ik vraag de heer Van Raak dus om ze te verspreiden of om ervoor te zorgen dat ze officieel worden geregistreerd en ter inzage worden gelegd bij het CIP. Als de heer Van Raak over allerlei geheime documenten beschikt, is het wel zo prettig dat wij die allemaal hebben.

De voorzitter:

Ik snap wat u zegt, mijnheer Van Dam. U snapt hopelijk ook dat ik even moet uitzoeken of het op deze manier mogelijk is. Ik zal mij daarvoor inzetten. Ik zal het aan de heer Van Raak en, als u dat wilt, ook aan u laten weten.

De heer Van Raak (SP):

Aan mij zal het niet liggen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Wij steunen het verzoek van de heer Van Dam.

De voorzitter:

Omdat het lang heeft geduurd, herhaal ik dat werd verzocht om donderdag voor 12.00 uur een brief te sturen.

De heer Van Raak (SP):

Inderdaad, een brief.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Hachchi.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. De verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen blijkt meer kosten met zich mee te brengen.

De voorzitter:

Ik verzoek de Kamerleden om iets zachter te fluisteren. Ik kan mevrouw Hachchi namelijk bijna niet verstaan, ook al staat ze naast me.

Mevrouw Hachchi (D66):

De verhuizing naar Vlissingen blijkt meer kosten met zich mee te brengen dan tot nu toe bekend was bij de Kamer. Mogelijk gaat het om miljoenen. Het provinciebestuur in Zeeland geeft aan te wachten met transparantie tot de Kamer een onomkeerbare stap heeft gezet. U begrijpt waarom ik hier sta, voorzitter. Ik wil graag een debat met de minister van Defensie.

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Ik heb het artikel ook gelezen, maar ik wil de minister vragen om in een brief aan de Kamer te reageren op dit artikel. Vervolgens kunnen we bezien wat we daarmee doen. Dat lijkt mij volgtijdelijk het beste. Ik begrijp de vraag van mevrouw Hachchi, maar ik heb een ander voorstel.

De voorzitter:

Vooralsnog steunt u dus niet het verzoek om een debat, mevrouw Eijsink, maar u zou wel het verzoek om een brief steunen.

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Steun voor een brief, maar vooralsnog niet voor een debat.

Mevrouw Berckmoes-Duindam (VVD):

Ook de VVD steunt niet het verzoek om een debat. Dit betreft een discussie die meer bij de provincie thuishoort. Later bij de behandeling van de begroting komt het alsnog aan bod.

De heer Knops (CDA):

Voor een eventueel ordentelijk debat is wat ons betreft een brief nodig. Eerst willen wij dus een brief en daarna zien we wel verder.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een debat.

De heer De Roon (PVV):

Ik lees in de krant allerlei uitlatingen van leden van de Provinciale Staten in Zeeland, maar er wordt weinig feitelijk onderbouwd. Daarom wil ik graag eerst een brief van de minister waarin hij zo goed mogelijk ingaat op de feiten en waarin hij een inschatting geeft van wat volgens hem eventueel de risico's zouden zijn van een voortgang van de verbouwing van de marinierskazerne. Die brief wil ik graag uiterlijk 12 november aanstaande ontvangen.

De heer Segers (ChristenUnie):

Steun voor de brief en het debat, dus voor beide.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor een brief.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook steun voor een brief.

De voorzitter:

Mevrouw Hachchi, u hebt geen steun voor een debat maar wel steun voor een brief.

Mevrouw Hachchi (D66):

Als er een brief wordt opgesteld, wil ik graag twee dingen in de brief terugzien. Ik wil graag een overzicht van alle kosten die gemoeid zijn met de verhuizing van de kazerne. Ik wil dat de minister daarin ook opneemt welke afspraken gemaakt zijn tussen het kabinet en het bestuur van de provincie over de vraag wie die kosten gaat betalen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Misschien kunt u allen bij de stemmingen wel proberen om iets minder geluid te produceren.

Heeft iedereen de presentielijst getekend? Ik constateer dat dit het geval is.