Publicaties over dossier 32450

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 36 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2015 Staatsblad 2015, 145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende nota van wijziging, regels ter bescherming van de Natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 18506 Ministerie van Economische Zaken
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatsblad 2013, 578 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2013 Staatsblad 2013, 318 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet basisnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2013 Staatsblad 2013, 307 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2013 Staatscourant 2013, 18729 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 juni 2013 tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatsblad 2013, 217 Ministerie van Economische Zaken
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken