Publicaties over dossier 32450

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (108 kB)

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 36 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (913 kB)

  Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb : een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk (WODC, november 2015, 134 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 32450, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht); Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de Evaluatie van artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb en de kabinetsreactie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 32450, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon PDF (113 kB)

  Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2015 Staatsblad 2015, 145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State betreffende nota van wijziging, regels ter bescherming van de Natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 18506 Ministerie van Economische Zaken
 7. Wet Download icon PDF (50 kB)

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatsblad 2013, 578 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (58 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2013 Staatscourant 2013, 27219 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht); Verslag van een schriftelijk overleg inzake KEI-programma

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 32450, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (7 kB)

  Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2013 Staatsblad 2013, 318 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties