Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124077 nr. 260

24 077 Drugbeleid

Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer over het drugsbeleid (Kamerstukken II 2010–2011, 24 077, nr. 259) bied ik u hierbij mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport «Drugs in lijsten» van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (de commissie Garretsen) aan.1

Deze commissie is ingesteld door het voormalige kabinet en had als opdracht verschillende scenario’s uit te werken voor de lijstensystematiek van de Opiumwet.

Een beleidsreactie op dit rapport aan de Tweede Kamer volgt deze zomer.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.