Publicaties over dossier 33124

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van 8 juli 2014 tot wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 2, 4, tweede lid, 12, vierde lid, 13, eerste lid, van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2014 Staatsblad 2014, 294 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2014 Staatscourant 2014, 7605 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2013 Staatscourant 2013, 19740 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (11 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-04-2013 2012-2013 nr. 48, item 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (33 kB)

  Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 33124, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Brief regering; Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33124, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 nr. 32, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 nr. 25, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stemming Download icon PDF (5 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) ( 33124 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-12-2012 2012-2013 nr. 24, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-12-2012 2012-2013 nr. 24, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal