Publicaties over dossier 27801

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over externe veiligheid en ketenstudies, te weten de motie-Van Heteren c.s. over de resultaatverplichting met betrekking tot het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten (27801, nr. 31), de motie-Van Heteren c.s. over een werkbare systematiek voor het omgaan met concrete externe veiligheidsknelpunten (27801, nr. 32), de motie-Van Heteren c.s. over het anticiperen in het externe veiligheidsbeleid op internationale vervoersontwikkelingen (27801, nr. 33), de motie-De Krom/Koopmans over het handhaven van het bestaande verschil in behandeling tussen LPG en andere autobrandstoffen (27801, nr. 34), de motie-Van Velzen over wetgeving die transportrisico's door vergunningen kan beperken (27801, nr. 35) en de motie-Van Velzen over een fonds dat onderzoek gaat financieren voor de opslag van LPG en waterstof (27801, nr. 36)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2005 2004-2005 nr. 71, pagina 4372 - 4373 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 maart 2005 over externe veiligheid en ketenstudies voor gevaarlijke stoffen als ammoniak, chloor en LPG (27801)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-04-2005 2004-2005 nr. 69, pagina 4308 - 4313 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 april 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-04-2005 2004-2005 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (28000 XI),over: - de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser over een milieugericht overheidsaanschaffingenbeleid (28000 XI, nr. 26); - de motie-Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser over een retour premie voor blikjes en flesjes (28000 XI, nr. 28); - en nog negen andere moties (28000 XI, nrs. 29 /m 36 en 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-12-2001 2001-2002 nr. 31, pagina 2293 - 2295 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (28000 XI),van: - motie-Th.A.M. Meijer over baggerspecie (28000 XI, nr. 24); - de motie-Rietkerk over het versoepelen van woningtoewijzingsregels (28000 XI, nr. 25) en twaalf andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2001 2001-2002 nr. 28, pagina 2025 - 2038 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (28000 XI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-11-2001 2001-2002 nr. 27, pagina 1964 - 2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 november 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-11-2001 2001-2002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 november 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 november 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 november 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-11-2001 2001-2002 Tweede Kamer der Staten-Generaal