Publicaties over dossier 30573

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosniërs, te weten: de motie-Dibi over een plotselinge toestroom (30573, nr. 59); de motie-Schouw c.s. over het Europese besluitvormingsproces (30573, nr. 60)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over migratie en ontwikkeling (30573, nr. 35), te weten: de motie-De Krom over het toevoegen van een financiële paragraaf aan de beleidsnotitie Internationale Migratie en Ontwikkeling 2008 (30573, nr. 39); de motie-De Krom over het schrappen van de pilot ter stimulering van tijdelijke arbeidsmigratie vanuit ontwikkelingslanden (30573, nr. 40); de motie-Gill'ard/Ferrier over uitwerking van het terugkeerbeleid voor tijdelijke arbeidsmigranten (30573, nr. 41)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2009 2008-2009 nr. 64, pagina 5101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een uitspraak van het Europese Hof op grond waarvan Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland kunnen komen, te weten: de motie-Fritsma over het materieel ongedaan maken van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 februari 2009 (30573, nr. 37); de motie-De Krom over het behouden van de visumplicht voor Turken (30573, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2009 2008-2009 nr. 64, pagina 5100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: het verslag van een algemeen overleg over migratie en ontwikkeling (30573, nr. 35)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-04-2009 2008-2009 nr. 62, pagina 4981 - 4984 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het spoeddebat over een uitspraak van het Europese Hof op grond waarvan Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland kunnen komen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-04-2009 2008-2009 nr. 61, pagina 4911 - 4927 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 maart 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-03-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de blauwdruk modern migratiebeleid, te weten: - de motie-Fritsma over toepassen van het nationale toelatingsbeleid inzake gezinsmigratie (30573, nr. 16); - de motie-Fritsma over niet vrijstellen van het mvv-vereiste van nieuwe categorieën vreemdelingen (30573, nr. 17); - en nog tien andere moties (30573, nrs. 18 t/m 27)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3284 - 3285 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 november 2008 over de blauwdruk modern migratiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2009 2008-2009 nr. 35, pagina 3019 - 3024 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal