Publicaties over dossier 32127

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies raad van State betreffende besluit van ............ tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zevende tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2014 Staatscourant 2014, 14261 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 9 oktober 2013 houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2013 Staatsblad 2013, 412 Ministerie van Economische Zaken
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127) en het wetsvoorstel Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet (32254)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2010 2009-2010 nr. 22, pagina 949 - 1008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127) en het wetsvoorstel Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet (32254)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2010 2009-2010 nr. 22, pagina 911 - 946 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127), en over de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32127, nr. 85), de motie-Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie-Elverding (32127, nr. 89), de motie-Van der Ham/Vendrik over het voorleggen van de wet aan het Centraal Planbureau voor een quick scan (32127, nr. 90) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 25, pagina 2233 - 2239 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 24, pagina 2140 - 2204 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-01-2010 2009-2010 nr. 26, pagina 2306 - 2307 Tweede Kamer der Staten-Generaal