Publicaties over dossier 29279

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels betreffende het gebruik van elektronische stukken (Besluit digitale stukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 57202 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit digitale stukken Strafvordering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2016 Staatsblad 2016, 359 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Strafrechtelijke onderwerpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2016 2015-2016 nr. 34, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de schikkingen in vastgoedfraudezaken, te weten de motie-Gesthuizen c.s. over intrekken van de toestemming voor de getroffen schikkingen (29279, nr. 112) en de motie-Gesthuizen c.s. over vervolging bij toekomstige grootschalige fraudezaken (29279, nr. 113)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7837 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke macht, te weten de motie-Teeven/Heerts over het zelfstandig laten voortbestaan van de arrondissementsrechtbank Almelo (29279, nr. 60)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2008 2007-2008 nr. 34, pagina 2619 - 2620 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 november 2007 over de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke macht (29279)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2008 2007-2008 nr. 31, pagina 2425 - 2427 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 7 december 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-12-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 maart 2004 over de nationale rechtsstaat en rechtsorde

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2004 2003-2004 nr. 64, pagina 4153 - 4157 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de nationale rechtsstaat, te weten: - de motie-Dittrich/Luchtenveld over wijziging van het beleid van het OM ten aanzien van geweldsmisdrijven (29279, nr. 6); - de motie-Klaas de Vries c.s. over een analyse van rol, positie en betekenis van de advocatuur (29279, nr. 7)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2004 2003-2004 nr. 66, pagina 4297 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 april 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-04-2004 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal