33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2012

Met deze brief beantwoord ik het verzoek van de Kamer om conform motie 33000XII-68 van 5 december 2011 de financiering van TTI Wetsus te continueren.

De financiering van TTI Wetsus wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie gezamenlijk voortgezet.

Met regionale bestuurders heb ik afspraken gemaakt over de dekking vanuit middelen voor de Afsluitdijk. Concreet houdt dit in dat ik een budget reserveer voor de periode 2013 – 2016 van € 2 mln (0,5 mln per jaar).

Collega Verhagen zet voor de periode 2013–2016 € 19 mln in vanuit de Zuiderzeelijnmiddelen op zijn begroting. Daarnaast heeft NWO € 1,5 mln gereserveerd om samen met Wetsus het watertechnologische doorbraak-onderzoek te versterken. Tenslotte zullen de bedrijven in Wetsus kunnen profiteren van de RDA+ die als toeslag beschikbaar komt voor de TKI’s.

Hiermee is het voortbestaan van Wetsus geborgd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven