Publicaties over dossier 27925

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten de motie-Peters c.s. over een Nederlandse bijdrage aan civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan (27925, nr. 392) en de motie-Brinkman over beëindiging van de Redeployment Task Force vóór 1 december 2010 (27925, nr. 393)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6866 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 15 april 2010 over Afghanistan (27925)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-05-2010 2009-2010 nr. 79, pagina 6736 - 6744 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten: - de motie-Peters c.s. over het detentieregime van Bagram (27925, nr. 334); - de motie-Van Bommel over een afzonderlijke artikel 100-procedure per afzonderlijke operatie (27925, nr. 335)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-06-2009 2008-2009 nr. 90, pagina 7041 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Defensie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over Afghanistan (27925, nr. 333)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-06-2009 2008-2009 nr. 88, pagina 6831 - 6837 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten: de motie-Brinkman over het gebruik van deugdelijk gepantserde voertuigen (27925, nr. 303); de motie-Brinkman over het vernietigen van papavervelden (27925, nr. 304); de motie-Brinkman over het stoppen met bouwen van moskeeën in Afghanistan (27925, nr. 305) en vijf andere moties (Kamerstukken 27925, nr. 306 t/m 310)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5778 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 april 2008 over Afghanistan

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5716 - 5724 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nederlandse bijdrage aan ISAF na augustus 2008, te weten: - de motie-Marijnissen over beëindiging van deelname aan de Task Force Uruzgan per 1 augustus 2008 (Kamerstuk 27925, nr. 282); - de motie-Marijnissen c.s. over het niet nakomen door de NAVO van de afspraak over opvolging van Nederland (27925, nr. 283); - de motie-Pechtold c.s. over de brief van SACEUR aan de Commandant der Strijdkrachten (27925, nr. 284); - de motie-Halsema c.s. over vaststellen van het aantal burgerslachtoffers in Zuid-Afghanistan (27925, nr. 285)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3110 - 3111 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 december 2007 over de Nederlandse bijdrage aan ISAF na augustus 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2953 - 2979 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 december 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa inzake CIA-detentiecentra (27925, nr. 256), te weten de motie-Pechtold c.s. over assistentie aan Polen en Roemenië bij het geven van inzicht in betrokkenheid bij geheime CIA-vluchten en/of -kampen (27925, nr. 257), de motie-Pechtold/Peters over heldere regels voor activiteiten van geheime diensten op buitenlands grondgebied (27925, nr. 258), de motie-Peters c.s. over het opvolgen van aanbeveling 1801 door het Comité van ministers (27925, nr. 259), de motie-Van Bommel c.s. over openheid over eventuele medewerking aan het CIA-programma voor High Value Detainees (27925, nr. 260), de motie-Van Bommel c.s. over bestrijding van internationaal terrorisme overeenkomstig het internationaal recht (27925, nr. 261) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5151 Tweede Kamer der Staten-Generaal