Publicaties over dossier 26485

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over (aangehouden) moties, ingediend bij debatten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten de motie-Gesthuizen over inzichtelijk maken dat buitenlandse leveranciers de fundamentele arbeidsrechten niet schenden (26485, nr. 76), de motie-Van Velzen/Gesthuizen over voorwaarden voor toegang tot het financieel buitenlandinstrumentarium (26485, nr. 90), de motie-Voordewind c.s. over een rechtsbijstandsfonds voor gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen (26485, nr. 91) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6390 - 6391 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 maart 2010 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26485)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-04-2010 2009-2010 nr. 73, pagina 6216 - 6220 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten: - de motie-Gesthuizen over informatie voor niet-gouvernementele organisaties over de maatschappelijke aspecten van een onderneming (26485, nr. 77); - de motie-Anker c.s. over fundamentele arbeidsnormen, mensenrechten en internationale milieunormen als vereisten voor overheidssteun (26485, nr. 78); - de motie-Kalma c.s. over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en mvo in brede zin (26485, nr. 79)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3850 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 december 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3762 - 3764 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over duurzaam inkopen door overheden, te weten de gewijzigde motie-Ouwehand over het integraal opnemen van dierenwelzijn in duurzaamheidscriteria (30196, nr. 28)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2008 2007-2008 nr. 76, pagina 5315 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzaam inkopen door overheden, te weten de motie-Duyvendak/Vermeij over de trein als vervoersmiddel voor dienstreizen tot 500 kilometer (30196, nr. 22), de motie-Ouwehand over het integraal opnemen van dierenwelzijn in de duurzaamheidscriteria (30196, nr. 24) en de motie-Ouwehand over het als eis formuleren van het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen (30196, nr. 25)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5109 - 5110 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 (31200 XI), te weten de motie-Poppe over eenduidige criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (31200 XI, nr. 8), de motie-Poppe over de bijdrage van Nederlandse consumptie, productie en handel aan de wereldwijde milieubalans (31200 XI, nr. 9), de motie-Poppe over herintroductie van structurele subsidie voor natuur en milieu-educatieve programma's (31200 XI, nr. 10), de motie-Van Leeuwen/Vermeij over structurele verankering van de rol van het College van Rijksadviseurs (31200 XI, nr. 23) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-12-2007 2007-2008 nr. 22, pagina 1595 - 1599 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 (31200 XI), en van de motie-Poppe over eenduidige criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (31200 XI, nr. 8), de motie-Poppe over de bijdrage van Nederlandse consumptie (31200 XI, nr. 9), de motie-Poppe over herintroductie van structurele subsidie voor natuur en milieu-educatieve programma's (31200 XI, nr. 10) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-12-2007 2007-2008 nr. 21, pagina 1475 - 1484 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten: motie-Vendrik c.s. over een zwarte lijst van ongewenste beleggingen (26485, nr. 43); motie-Vendrik c.s. over een bindend normatief kader (26485, nr. 44); motie-Vendrik/Ouwehand over de bijdrage van aandeelhouders aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (26485, nr. 45); de motie-Aptroot/Graus over het achterwege laten van de Transparantie benchmark (26485, nr. 46); en nog 4 moties (26485, nrs. 47 t/m 50)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-04-2007 2006-2007 nr. 59, pagina 3321 - 3322 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 maart 2007 over maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2007 2006-2007 nr. 58, pagina 3279 - 3285 Tweede Kamer der Staten-Generaal