Publicaties over dossier 26643

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Debat Download icon Open als PDF

  Debat over DigiNotar en ICT-problemen bij de overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-12-2011 2011-2012 nr. 12, item 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten geleide van een onderzoeksvoorstel aan de Algemene Rekenkamer over afbouw van gesloten standaarden en introductie van open source software bij de Rijksoverheid (26643, nr. 165)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-09-2010 2009-2010 nr. 98, pagina 7990 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ICT bij de overheid, te weten: de motie-Gerkens c.s. over besparingen op ICT-uitgaven door de overheid (26643, nr. 156), en de motie-Van der Burg c.s. over mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud (26643, nr. 157)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7281 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsvisie over supercomputers en supernode in Nederland (26643, nr. 153), te weten de motie-Harbers over de financieringsmogelijkheden voor een supernode in Nederland (26643, nr. 154)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-06-2010 2009-2010 nr. 84, pagina 7085 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsvisie over supercomputers en supernode in Nederland (26643, nr. 153)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-06-2010 2009-2010 nr. 82, pagina 6953 - 6954 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de voortgangsrapportage ICT-agenda 2008-2011, te weten de motie-Gerkens c.s. over de mogelijkheid om IPv6 verplichtend op te leggen (26643, nr. 151)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 69, pagina 5947 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 maart 2010 over de voortgangsrapportage ICT-agenda (26643)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-04-2010 2009-2010 nr. 67, pagina 5810 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het spoeddebat over de aanbesteding van het project GOUD (nieuwe overheidsdesktop) (26643)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2008 2007-2008 nr. 54, pagina 3902 - 3914 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de aanbesteding van het project GOUD (nieuwe overheidsdesktop), te weten de motie-Aptroot over heroverweging van de gekozen aanpak en de aanbestedingsprocedure (26643, nr. 114), de motie-Vos over meer eisen ten aanzien van open standaarden oplossingen (26643, nr. 115), de gewijzigde motie-Gerkens/Brinkman over het beperken van de aanbesteding GOUD tot het ministerie van Financiën (26643, nr. 118) en de gewijzigde motie-Brinkman c.s. over een stappenplan inzake de reorganisatie van de ICT binnen de rijksoverheid (26643, nr. 119)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2008 2007-2008 nr. 54, pagina 3949 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek uit te voeren naar de omvang van de verspilling bij ICT-projecten en de oorzaken hiervan (26643, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5150 Tweede Kamer der Staten-Generaal