Publicaties over dossier 32521

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26296 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2012 2012-2013 nr. 10, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (16 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-05-2012 2011-2012 nr. 80, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen); Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW-er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32521, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (21 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (56 kB)

  Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2011 Staatsblad 2011, 288 Ministerie van Financiën
 7. Wet Download icon PDF (14 kB)

  Wet van 21 april 2011, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2011 Staatsblad 2011, 231 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (52 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (32521)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2011 2010-2011 nr. 25, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Behandeling Download icon PDF (58 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (32521)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2011 2010-2011 nr. 25, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (6 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-05-2011 2010-2011 nr. 76, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal