Publicaties over dossier 23235

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgorganisaties, te weten de motie-Leijten/Agema over het budget voor de Wmo (23235, nr. 84)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 nr. 19, pagina 1368 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het spoeddebatover het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-11-2008 2008-2009 nr. 16, pagina 1168 - 1179 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 oktober 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-10-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de NMa-besluiten thuiszorg, te weten de motie-Leijten/Agema over een dringend verzoek aan de NMa om haar onderzoek in de thuiszorg op te schorten tot de uitspraak van de rechter bekend is (23235, nr. 83)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-10-2008 2008-2009 nr. 12, pagina 900 - 901 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 oktober 2008 over de NMa besluiten thuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-10-2008 2008-2009 nr. 12, pagina 891 - 892 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over klantenstop AWBZ gefinancierde thuiszorg, te weten de motie-Kant/Agema over het opnieuw onderzoeken van de knelpunten in de AWBZ 2006 (23235, nr. 78), de motie-Kant/Agema over maatregelen om alle geïndiceerde zorg te kunnen verlenen (23235, nr. 79) en de motie-Agema over een onderzoek naar één landelijk budgetlokaal (23235, nr. 80)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5155 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over klantenstop AWBZ-gefinancierde thuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-08-2007 2006-2007 nr. 89, pagina 5056 - 5066 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Het debat naar aanleiding van een algemeen overleg van heden over eigen bijdrage thuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5872 - 5873 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de thuiszorg, te weten: - de motie-Smits over verlaging van de gehanteerde percentages (23235, nr. 73); - de motie-Kant c.s. over het terugdraaien van de verhoging (23235, nr. 74)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5914 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 1 april 1998 over de thuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-1998 1997-1998 nr. 75, pagina 5592 - 5594 Tweede Kamer der Staten-Generaal