Publicaties over dossier 31001

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over campussen, te weten: de motie-Voordewind over geen gedwongen sluiting van campussen (31001, nr. 100)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 december 2010 over campussen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 88 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de jeugdgezondheidszorg, te weten: de motie-Arib over preventief inzetten van de jeugdgezondheidszorg (31001, nr. 77); de motie-Langkamp/Arib over aanbieden van een extra contactmoment voor vijftien-/zestienjarigen (31001, nr. 78); de motie-Uitslag/Arib over een richtlijn voor een extra contactmoment voor vijftien-/zestienjarigen (31001, nr. 79), en de motie-Van der Vlies over toestemming van de ouders voor vragenlijsten in het kader van de jeugdgezondheidszorg (30512, nr. 12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 19, pagina 1508 - 1509 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over jeugdbescherming, te weten de motie-Çörüz c.s over onderzoek naar de mogelijkheden van onaangekondigd huisbezoek (31015/31001, nr. 27), de motie-Çörüz over maatwerk bij kinderbeschermingsmaatregelen (31015/31001, nr. 28), de motie-Dezentjé Hamming over het tweemaal onaangekondigd bezoeken van gezinnen (31015/31001, nr. 29) en 3 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2008 2007-2008 nr. 64, pagina 4579 - 4580 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 februari 2008 over jeugdbescherming (31015)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 nr. 63, pagina 4517 - 4522 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over campussen, te weten:de motie-Agema over jongeren die in campussen zullen worden opgenomen (31001, nr. 25);de motie-Agema over het bijbrengen van discipline en respect aan jongeren (31001, nr. 26);de motie-Agema over de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende instellingen en de campussen (31001, nr. 27);de motie-Leijten over de definitie van 'onwillige jongeren' (31001, nr. 28) e.a.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-11-2007 2007-2008 nr. 19, pagina 1309 - 1310 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 oktober 2007 over campussen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-11-2007 2007-2008 nr. 17, pagina 1142 - 1146 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 2 november 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-11-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over het Beleidsprogramma Jeugd en Gezin (31001)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5136 - 5141 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Beleidsprogramma Jeugd en Gezin, te weten: de motie-Agema over gratis sport voor alle kinderen (31001, nr. 6); de motie-Sterk/Bouchibti over signalen in de verwijsindex (31001, nr. 7); de motie-Sterk/Bouchibti over het organiseren van de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen (31001, nr. 8); de motie-Verdonk c.s. over verbreding van de gegevens in het EKD (31001, nr. 9); de motie-Verdonk c.s. over concrete voorstellen voor de financiële en organisatorische regierol van gemeenten bij de Centra voor Jeugd en Gezin (31001, nr. 10); de motie-Verdonk c.s. over het samenvoegen van de bureaus Jeugdzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin (31001, nr. 11); de motie-Langkamp c.s. over overheveling van de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten van de AWBZ naar de provinciaal gefinancierde jeugdzorg (31001, nr. 12), en nog twee andere moties (31001, nrs. 13 en 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5167 - 5168 Tweede Kamer der Staten-Generaal