Publicaties over dossier 33000-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (139 kB)

  Besluit van 13 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 263 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (150 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2015 Staatscourant 2015, 12215 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (274 kB)

  Advies Raad van State betreffende Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35591 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (125 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet inzake verrruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2013 Staatscourant 2013, 18873 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (180 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2013 Staatscourant 2013, 18729 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-06-2013 2012-2013 nr. 76, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. AMvB Download icon PDF (47 kB)

  Besluit continue screening kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2013 Staatsblad 2013, 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (163 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal