23 645 Openbaar vervoer

Nr. 501 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2012

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief van het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad1 over de nog openstaande acties van de actielijst van het ROVB met betrekking tot de OV-chipkaart. In de 6e voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart (Kamerstukken II, 23 645, nr. 496) was deze brief aangekondigd.

Daarnaast is tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer op 10 april 2012 door het lid Aptroot verzocht om uw Kamer te informeren over het feit dat in in het noorden van het land het papieren vervoerbewijs tijdelijk voor een deel van het openbaar vervoer wordt ingevoerd. Hierbij kom ik graag aan dit verzoek tegemoet.

Op 3 november 2011 zijn de Nationale Vervoerbewijzen (NVB) afgeschaft bij de resterende decentrale overheden, waaronder in de provincies Groningen en Drenthe.

Op alle grote bussen is volgens het OV-bureau Groningen Drenthe werkende OV-chipkaartapparatuur aanwezig, zodat reizigers met de OV-chipkaart kunnen reizen. Aangezien het NVB ook geldig was op de kleine (bel)bussen, die met name in het kleinschalig OV worden ingezet, is het aan de decentrale overheden om ook deze voertuigen te voorzien van werkende OV-chipkaartapparatuur. Daar waar de overheden ervoor kozen om bij de overgang van «strip naar chip» tijdelijk geen apparatuur te plaatsen, dienden reizigers op vertoon van hun OV-chipkaart dan gratis te reizen. Dit was ook het geval in Groningen en Drenthe nadat het NVB was afgeschaft.

Volgens het OV-bureau was het de bedoeling dat de kleine (bel)bussen binnenkort zouden worden voorzien van werkende (mobiele) OV-chipkaartapparatuur, maar ontstonden hierbij onlangs problemen. Het OV-bureau is op dit moment op zoek naar een oplossing om reizigers ook in deze bussen met de OV-chipkaart te kunnen laten reizen.

Het OV-bureau heeft mij laten weten dat zij heeft besloten dat vanaf 7 mei 2012, tot het moment dat ook de kleine bussen in Groningen en Drenthe zijn voorzien van werkende (mobiele) OV-chipkaartapparatuur, niet meer gratis kan worden gereisd. Reizigers met een geldig abonnement op hun persoonlijke OV-chipkaart kunnen gewoon blijven reizen. Overige reizigers moeten een (papieren) Eurokaartje kopen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven