Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225424 nr. 184

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Ter informatie bied ik u hierbij een onderzoeksrapport van ZonMW aan uit de reeks evaluatie regelgeving, waarin op thematische wijze de onderwerpen wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging worden besproken1. In het rapport is gekeken naar het geheel van wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg waarin de onderwerpen wilsonbekwaamheid bij meerderjarigen en hun vertegenwoordiging zijn geregeld. Het rapport is opgesteld als achtergrondstudie voor gebruik bij wetgeving die aan deze thema’s raakt. Zowel voor wat betreft de aanpassing van bestaande regelingen als de opstelling van nieuwe wetten zal uiteraard met het rapport rekening worden gehouden. In dat kader leek het mij goed u dit rapport toe te sturen.

Momenteel worden er nog twee vergelijkbare thematische studies uitgevoerd die op dezelfde manier zullen worden gebruikt, te weten een evaluatie van zelfbeschikking in gezondheidswetgeving en een onderzoek naar bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg. Zodra die rapporten beschikbaar zijn, zal ik u deze doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.