Publicaties over dossier 32144

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (32 kB)

  Besluit van 28 september 2016, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vervallen van de vergunningsplicht bij terbeschikkingstelling van vreemdelingen afkomstig uit derde landen bij tijdelijke arbeid in Nederland, de uitbreiding vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse studenten bij een niet-verplichte stage, de uitbreiding van de vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht voor studenten die een opleiding volgen aan een Academie van Bouwkunst en het vervallen van de maximumtermijn voor de uitzondering op de tewerkstellingsvergunningsplicht voor docenten en onderzoekers aan instellingen van hoger onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2016 Staatsblad 2016, 347 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 32144, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over het boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 32144, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Toelating buitenlandse studenten tot academies voor Bouwkunst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32144, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Uitkomsten van een gesprek met het Rijksmuseum of voor conservatoren van het Rijksmuseum een uitzondering kan worden gemaakt op het restrictieve toelatingsbeleid tot de Nederlandse arbeidsmarktbeleid van de Wet arbeid vreemdelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 32144, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. AMvB Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2013 Staatsblad 2013, 360 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Stages van jongeren zonder geldige verblijfstitel in het land van herkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 32144, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2013 2012-2013 nr. 85, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Herziening Wet arbeid vreemdelingen; Brief regering; Stages in het MBO door jongeren zonder verblijfstitel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 32144, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2013 2012-2013 nr. 44, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal