Publicaties over dossier 28684

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over geweldsincidenten bij moskeeën, te weten: de motie-Schouw/Dibi over verschuiven van een deel van de capaciteit voor "animal cops" naar de politie (28684, nr. 288)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 19, pagina 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de rellen in Culemborg, te weten: de motie-Fritsma over het oprichten van een speciale politie-eenheid voor de bestrijding van straatterreur (Kamerstuk 28684, nr. 277)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2010 2009-2010 nr. 92, pagina 7607 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de rellen in Culemborg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2010 2009-2010 nr. 90, pagina 7505 - 7517 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Jeugd en Gezin over de notitie 'Overlast door 12-minners: een stevige aanpak' (28684, nr. 207), te weten: de motie-Langkamp over verlagen van de werkdruk van kinderrechters (28684, nr. 242); de motie-De Roon over het betrekken van minderjarigen bij een misdrijf aanmerken als strafverzwarende omstandigheid (28684, nr. 243); de motie-De Roon over een financiële vergoeding voor de politie voor het thuisbrengen van kinderen die laat over straat zwerven (28684, nr. 244); de motie-Dibi/Langkamp over kinderbijslag altijd ten goede laten komen aan het kind (28684, nr. 245); de motie-Çörüz over een voorwaardelijke ondertoezichtstelling als extra mogelijkheid (28684, nr. 246)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-11-2009 2009-2010 nr. 13, pagina 951 - 952 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Jeugd en Gezin over de notitie Overlast door 12-minners: een stevige aanpak (28684, nr. 207)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2009 2009-2010 nr. 12, pagina 864 - 868 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toepassing van de Mosquito, te weten: - de motie-Smits/Kuiken over het alleen na goedkeuring van het lokale bestuur plaatsen van de Mosquito (28684, nr. 200); - de motie-Çörüz c.s. over het bij wet regelen van het gebruik van de Mosquito (28684, nr. 201)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-04-2009 2008-2009 nr. 61, pagina 4893 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 januari 2009 over toepassing van de Mosquito (28684)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-03-2009 2008-2009 nr. 55, pagina 4439 - 4442 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de eerste voortgangsrapportage "Veiligheid begint bij voorkomen", te weten: - de motie-De Roon over ongeüniformeerde beveiligingsmedewerkers in winkels (28684, nr. 193); - de motie-De Roon over strafvorderlijk conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers van misdrijven (28684, nr. 194); - de motie-De Roon over niet langer aanbieden van een contract aan criminelen en overlastveroorzakers (28684, nr. 195); - en nog twee andere moties (28684, nrs. 196 en 97)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2009 2008-2009 nr. 49, pagina 4133 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 januari 2009 over de eerste voortgangsrapportage 'Veiligheid begint bij voorkomen' (28684)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-03-2009 2008-2009 nr. 48, pagina 4096 - 4098 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 februari 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-02-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal