21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 266 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2012

In de procedurevergadering van woensdag 21 december 2011 van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft u aangegeven het BNC-fiche over het EU-Voorstel Besluit Grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid COM (2011) 866 (Engelse versie) - 2011Z26008, te betrekken bij het eerstvolgend AO EU-Gezondheidsraad. U heeft daarbij aangegeven dat u het BNC-fiche over dit voorstel uiterlijk 23 januari 2012 verwacht.

Na overleg met de griffie is afgesproken dat u niet middels een BNC-fiche zal worden geïnformeerd maar per brief. Dit heeft te maken met het gegeven dat er bij Besluiten van de Commissie doorgaans geen BNC-fiches worden opgesteld.

Het is niet mogelijk binnen de door de Commissie aangegeven termijn van 23 januari deze brief aan de Tweede Kamer te doen toekomen. Daarom verzoek ik u de termijn met 4 weken te verlengen tot 20 februari.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven