Publicaties over dossier 31891

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-10-2011 2010-2011 nr. 100, item 85 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet financiële markten 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2011 Staatsblad 2011, 248 Ministerie van Financiën
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 37, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (Kamerstuk 32421); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/17/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PbEU L 131) (Kamerstuk 32434); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de implementatie van richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Kamerstuk 32441); - het wetsvoorstel Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures (Kamerstuk 32488); - het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (Kamerstuk 32383); - het wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Kamerstuk 32397); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstuk 31891)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-01-2011 2010-2011 nr. 13, pagina 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet introductie premiepensioeninstelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatsblad 2010, 887 Ministerie van Financiën
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Overige fiscale maatregelen 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2010 Staatsblad 2010, 873 Ministerie van Financiën
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Reparatiewet SZW 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatsblad 2010, 840 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 oktober 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-10-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (31891)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7829 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstuk 31891)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2010 2009-2010 nr. 93, pagina 7686 - 7697 Tweede Kamer der Staten-Generaal