30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2012

Hierbij reageer ik op het verzoek van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 maart jl. waarbij een reactie wordt gevraagd op het adviesrapport «DR tot uw dienst» en de stand van zaken ten aanzien van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer.

Stand van zaken SNL

Van de ca. 1100 ontvangen bezwaarschriften in 2010 zijn er ca. 650 bezwaarschriften afgerond. De resterende bezwaren zullen naar verwachting voor 1 juni zijn afgerond.

Voor de SNL 2011 zijn er ca. 9200 betaalaanvragen ingediend. De planning is om deze aanvragen binnen de wettelijke termijn, dus omstreeks half mei af te handelen. Om dit te realiseren zijn er de nodige ingrepen in het proces gedaan om de snelheid en de kwaliteit van de beoordeelwerkzaamheden te vergroten en de sturingsmogelijkheden te verbeteren.

Adviesrapport «DR tot uw dienst»

Tijdens de bespreking van het rapport van de adviseurs Blauw&Korff in uw Kamer in november vorig jaar heb ik toegezegd dat ik in april en november van dit jaar uitgebreid zal reageren op de vorderingen die zijn gemaakt bij de implementatie van dit advies. Conform mijn toezegging kunt u volgende maand deze rapportage van mij verwachten.

Alle klachten die binnen komen bij Dienst Regelingen (DR) worden opgepakt en krijgen de aandacht die ze behoeven. Er wordt in veel gevallen telefonisch contact gezocht met de klant om zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

Stand van zaken SNL in relatie tot de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Ik heb de brieven van de stichting gelezen. De klachten in deze brieven richten zich met name op de vaststelling van de percelen en op de uitbetaling van de SNL.

Ik neem deze klachten serieus, daarom zal er a.s. vrijdag 16 maart een gesprek plaatsvinden tussen leden van de Stichting en medewerkers van DR om de problemen te bespreken en eventuele communicatiestoornissen uit de weg te ruimen. Ik zal u op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit gesprek.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven