Publicaties over dossier 28479

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 28479, nr. 82 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief regering; Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 28479, nr. 81 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief regering; Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 28479, nr. 80 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief regering; Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 28479, nr. 79 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon PDF (413 kB)

  Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatsblad 2018, 386 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39188 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief regering; Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 28479, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (165 kB)

  Beleidsreactie evaluatie Dijkstalwetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 28479, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1822 kB)

  Ambtsdragers, voormalig ambtsdragers en de Dijkstalwetgeving. Een evaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 28479, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (51 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 mei 2016, over Rechtspositie politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 28479, nr. 77 Tweede Kamer der Staten-Generaal