Publicaties over dossier 32609-XIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2012 2011-2012 nr. 83, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2012 2011-2012 nr. 39, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIII); het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (32588); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (32786); het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (32871); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 nr. 14, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2012 Staatsblad 2012, 24 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2012 2011-2012 nr. 12, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda voor de vergaderingen van 19 en 20 december 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-06-2011 2010-2011 nr. 28, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2011 2010-2011 nr. 27, item 14 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-05-2011 2010-2011 nr. 80, item 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 nr. 26, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal