Publicaties over dossier 32549

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2016 Staatscourant 2016, 4578 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (330 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische telecommunicatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2015, 28002 Ministerie van Economische Zaken
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen; Brief regering; Toegang tot de kabel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32549, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (116 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (ontwerp-wetsvoorstel zoals aangeboden aan de afdeling advisering van de Raad van State, ongewijzigd)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2014 Staatscourant 2014, 9236 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (180 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2013 Staatscourant 2013, 18729 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen; Verslag van een schriftelijk overleg toezeggingen T01529 en T01531

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 32549, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 8. Wet Download icon PDF (48 kB)

  Wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatsblad 2013, 102 Ministerie van Economische Zaken
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (171 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2013 Staatscourant 2013, 6915 Ministerie van Economische Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (121 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van .......... tot wijziging van het Besluit Interoperabiliteit, het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, het Besluit voorwaardelijke toegang en het Frequentiebesluit 2012, ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Besluit implementatie herziene telecommunicatierichtlijnen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2013 Staatscourant 2013, 6781 Ministerie van Economische Zaken