Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231568 nr. 100

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2012

Hierbij doe ik u een afschrift1 toekomen van mijn brief aan de heer Kerkhoff, voormalig eilandgedeputeerde, naar aanleiding van zijn brief aan mij d.d. 21 maart (eveneens bijgesloten), waarin hij zijn zorgen uit over het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius. Zijn schrijven is voor mij reden om de Rijksvertegenwoordiger om ambtsbericht te verzoeken; een afschrift van dit verzoek treft u bijgaand aan1. Over de uitkomsten hiervan zal ik u nader informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.