Publicaties over dossier 24036

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels inzake het door de ACM ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties (Besluit doorberekening kosten ACM)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2014 Staatscourant 2014, 30468 Ministerie van Economische Zaken
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad over de uitwerking van motie 24036, nr. 358, inzake marktwerking (24036, nr. 361)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2008 2008-2009 nr. 22, pagina 1738 - 1739 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderzoek naar marktwerkingsbeleid, te weten: de motie-Kant over een parlementair onderzoek (24036, nr. 351); de motie-Vos/Vendrik over een adviesaanvraag aan de SER inzake waarborging van publieke belangen bij marktwerking (24036, nr. 352); de motie-Vendrik over toepassing van de markteffectentoets op de vrije prijsvorming in de curesector (24036, nr. 353), en de motie-Van der Ham over een adviesaanvraag inzake marktwerking in de gezondheidszorg (24036, nr. 354)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-10-2008 2008-2009 nr. 7, pagina 401 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat over het onderzoek naar marktwerkingsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-09-2008 2007-2008 nr. 110, pagina 8016 - 8049 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 19 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-09-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-09-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over Bagatelregeling mededingingswet/Jaarverslag NMa (31200 XIII, 24036, nr. 58), te weten: de motie-Gesthuizen over het verbeteren van de onderhandelingspositie van zelfstandige apothekers (31200 XIII, nr. 61); de motie-Aptroot/Vos over het bevorderen van een gezonde concurrentie (31200 XIII, nr. 62), en 2 andere moties (31200 XII, nrs. 64 en 71)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7645 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over Bagatelregeling mededingingswet/Jaarverslag NMa (31200 XIII, 24036, nr. 58), en van de motie-Gesthuizen over het verbeteren van de onderhandelingspositie van zelfstandige apothekers (31200 XIII, nr. 61), de motie-Aptroot/Vos over het bevorderen van een gezonde concurrentie (31200 XIII, nr. 62) en de motie-Aptroot over het stellen van eisen aan de jaarverslagen van de auteursrechtenorganisaties (31200 XIII, nr. 64)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7358 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over Bagatelregeling mededingingswet/Jaarverslag NMa (31200 XIII, 24036, nr. 58)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-07-2008 2007-2008 nr. 99, pagina 7027 - 7029 Tweede Kamer der Staten-Generaal