Publicaties over dossier 24036

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31615 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. AMvB Download icon PDF (73 kB)

  Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatsblad 2019, 192 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (1213 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (146 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68856 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen moties Marktwerking en mededinging

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-12-2018 2018-2019 nr. 22, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (13 kB)

  Marktwerking en mededinging

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 nr. 21, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65703 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (164 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2018 Staatscourant 2018, 64152 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (72 kB)

  Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 oktober 2018, over Marktwerking en mededinging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 24036, nr. 434 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Motie; Motie van het lid Van den Berg over een minimale geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaukaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 24036, nr. 430 Tweede Kamer der Staten-Generaal