Publicaties over dossier 27428

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 juni 2010 over toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in octrooi- en kwekersrecht (27428)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7804 - 7806 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in octrooi- en kwekersrecht, te weten de motie-Ouwehand/Van Gerven over een mondiale afspraak over vrij beschikbaar zijn van planteigenschappen voor boeren en veredelaars (27428, nr. 163), de motie-Ouwehand over het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en diereigenschappen (27428, nr. 164), de motie-Van Gerven c.s. over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" (27428, nr. 165) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7844 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over biotechnologie, te weten de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Velzen over het formuleren van bindende eisen voor gentechnologie (27428, nr. 123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2009 2008-2009 nr. 25, pagina 2056 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over biotechnologie, te weten: - de motie-Vendrik c.s. over een overzicht van de kosten voor onderzoek naar biotechnologie (27428, nr. 119); - de motie-Vendrik/Ouwehand over het opschorten van besluiten over toelating van ggo-gewassen (27428, nr. 120); - de motie-Van Velzen c.s. over het vermelden op etiketten van het gebruik van genetisch gemodificeerd veevoer (27428, nr. 121) en 2 andere moties (de nrs. 122 en 123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 nr. 19, pagina 1368 - 1369 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 1 september en 2 oktober 2008 over biotechnologie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-11-2008 2008-2009 nr. 17, pagina 1219 - 1223 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 oktober 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-10-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen (donderdag 27 januari 2005)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2005 2004-2005 nr. 43, pagina 2832 - 2833 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over biotechnologie, te weten: - de motie-Swildens-Rozendaal c.s. over een aantal octrooien (27428,27543, nr. 12); - de motie-Feenstra c.s. over integrale monitoring (27428,27543, nr. 13); - de motie-Feenstra c.s. over ecologische processen en het bodemsysteem (27428,27543, nr. 14); - en nog 18 moties (27428,27543, nrs. 15, 17 t/m 32, 52)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2002 2001-2002 nr. 46, pagina 3334 - 3336 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - de Integrale Beleidsnota Biotechnologie (27428); - de nota Toepassing van genetica in de gezondheidszorg (27543)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2002 2001-2002 nr. 44, pagina 3179 - 3202 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 februari 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-02-2002 2001-2002 Tweede Kamer der Staten-Generaal