Publicaties over dossier 33136

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019, houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatsblad 2019, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Structuurvisie Ondergrond; Brief regering; Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 33136, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2925 kB)

  Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 33136, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen moties Structuurvisie ondergrond

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2018 2018-2019 nr. 22, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (5 kB)

  Structuurvisie ondergrond

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-11-2018 2018-2019 nr. 20, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Structuurvisie Ondergrond; Brief regering; Appreciatie van de moties van het lid Kröger over een verbod op de winning van schaliegas en over permanente monitoring van het grondwater

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33136, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (56 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 46;2018-11-09

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-11-2018 2018-2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Structuurvisie Ondergrond; Motie; Motie van het lid Kröger over een verbod op de winning van schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33136, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Structuurvisie Ondergrond; Motie; Motie van het lid Kröger over permanente monitoring van het grondwater

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33136, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal