Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201024077 nr. 251

24 077 Drugbeleid

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2010

De door de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) uitgevoerde werkzaamheden worden dit jaar afgerond. De CCBH heeft mij verslag uitgebracht in de vorm van het boek «Heroïne op medisch voorschrift». In dit boek is een overzicht geschetst van de geschiedenis van heroïne en heroïneverslaving, van de aanleiding om op experimentele basis heroïnebehandeling op te zetten en (vooral) van de ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar.

Dit boek stuur ik u bijgaand ter kennisneming toe.1

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.