Publicaties over dossier 29247

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Acute zorg; Brief regering; Kwaliteitskader spoedzorgketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 29247, nr. 313 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Ziekenhuiszorg; Advies van andere adviesorganen; Brief van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ter aanbieding van het advies ‘Van deelbelangen naar gedeeld belang’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 286 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (684 kB)

  Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-05-2020 2019-2020 29247, nr. 312 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (470 kB)

  Besluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer van de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-05-2020 2019-2020 29247, nr. 312 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (279 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2020 Staatscourant 2020, 28654 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Acute zorg; Brief regering; Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 29247, nr. 312 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (690 kB)

  Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-05-2020 2019-2020 29247, nr. 312 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (58 kB)

  Patiëntstromen in de acute zorg 2017 – 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-02-2020 2019-2020 29247, nr. 311 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Acute zorg; Brief regering; NZa Informatiekaart acute zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29247, nr. 311 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1389 kB)

  Update cijfers acute zorg 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-02-2020 2019-2020 29247, nr. 311 Tweede Kamer der Staten-Generaal