Publicaties over dossier 30420

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over emancipatiebeleid, te weten: de motie-Bouchibti/Van Gent over gezinsvriendelijk werkgeverschap van de overheid (30420, nr. 147), en de motie-Jasper van Dijk/Karabulut over een protocol over de voorzieningen en begeleiding voor studerende ouders (30420, nr. 148)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3856 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 oktober 2009 over emancipatiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3795 - 3796 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het notaoverleg over het emancipatiebeleid, te weten:de gewijzigde motie-Koser Kaya over het genderneutraal maken van pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen (30420, nr. 107)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3115 - 3116 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het notaoverleg over het emancipatiebeleid, te weten: de motie-Koser Kaya over het genderneutraal maken van pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen (30420, nr. 70)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2936 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het notaoverleg over het emancipatiebeleid, te weten de motie-Koser Kaya over het aanpassen van de norm voor economische zelfstandigheid (30420, nr. 68); de motie-Koser Kaya/Jonker over flexibiliseren van de arbeidsdag (30420, nr. 69); de motie-Koser Kaya over het genderneutraal maken van pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen (30420, nr. 70); de motie-Koser Kaya over onderzoek naar de seksualisering van de samenleving (30420, nr. 71), en motie-Karabulut over een wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof (30420, nr. 72); de motie-Karabulut over halvering van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven (30420, nr. 73), en over 20 andere moties (30420, nrs. 74 t/m 93)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2008 2007-2008 nr. 28, pagina 2183 - 2187 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 november 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-11-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal