Publicaties over dossier 22112

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22112, nr. 1109)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 121 - 122 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22112, nr. 1010)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6878 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het non-proliferatiebeleid (22112, nr. 930)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2009 2009-2010 nr. 15, pagina 1092 - 1097 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het non-proliferatiebeleid (22112, nr. 930), te weten: de motie-Van Bommel/Peters over aandringen op openheid over de aanwezigheid van kernwapens in lidstaten van de NAVO (32123 V, nr. 3); de motie-Peters/Van Bommel over beëindigen van het gebruik van verouderde kernwapens (32123 V, nr. 4), en de motie-Van Dam over niet langer beschermen van Europa door Amerikaanse kernwapens in Europa (32123 V, nr. 5)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2009 2009-2010 nr. 15, pagina 1128 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Europese voorstellen op het terrein van asiel, te weten: - de motie-Fritsma over geen gemeenschappelijk Europees toelatingsbeleid (22112, nr. 871); - de motie-Van Velzen/Heemelaar over het opschorten van het overdragen van asielzoekers aan Griekenland (22112, nr. 872)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7466 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 mei 2009 over Europese voorstellen op het terrein van asiel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 94, pagina 7414 - 7418 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de voorzitter van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets van 20 januari 2009 met het verzoek, in te stemmen met de voorgedragen selectie van Europese voorstellen voor parlementaire toetsing in 2009 (22112, letters CB/TK nr. 771)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2009 2008-2009 nr. 19, pagina 937 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie, te weten: de motie-Duyvendak over het afzien van het gebruik van kredieten uit bosprojecten binnen het ETS (22112, nr. 639); de motie-Duyvendak over het schrappen van de 10%-doelstelling voor biobrandstoffen (22112, nr. 640); de motie-Ortega-Martijn c.s. over het oormerken van een deel van de opbrengsten van de emissierechten voor klimaatbeleid (22112, nr. 641) en drie andere moties (de nrs. 643 t/m 645)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5776 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 april 2008 over het klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 80, pagina 5658 - 5664 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de voorzitter van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets van 4 maart 2008 met het verzoek in te stemmen met de selectie van wetgevingsinitiatieven voor een parlementaire subsidiariteitstoets, alsmede met een aanvullende selectie van voorstellen voor parlementaire toetsing (22112, EK letters BF/TK nr. 621)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-2008 2007-2008 nr. 24, pagina 971 - 972 Eerste Kamer der Staten-Generaal