Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1440

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1440 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Uw algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft mij per brief d.d. 8 juni 2011 met het kenmerk 2011Z11602/2011D30298 verzocht een afschrift te mogen ontvangen van mijn antwoordbrief aan de burgemeester van Giessenlanden inzake een Afghaanse vreemdeling in deze gemeente. Bijgaand treft u deze antwoordbrief aan1.

Gelet op de privacygevoelige aspecten die in deze brief zijn opgenomen verzoek ik u deze brief enkel ter vertrouwelijke inzage te leggen.

Voorts heeft uw commissie een drietal vragen gesteld rond de toepassing van het lF-beleid. Hierbij treft U de antwoorden op de gestelde vragen.2

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

X Noot
2

De antwoorden de deze vragen zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.