Publicaties over dossier 29383

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2015 Staatsblad 2015, 337 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95), te wetende motie-Van Leeuwen over een gedoogbeschikking voor mensen die al voor 31 oktober 2003 een recreatiewoning bewoonden (31200 XI, nr. 100), de motie-Neppérus over beëindiging van handhaven met terugwerkende kracht door gemeenten (31200 XI, nr. 101), de motie-Madlener over het aansporen van gemeenten om alleen op te treden bij overlast (31200 XI, nr. 102) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het verslag van een algemeen overleg met de minister van VROM over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 71, pagina 4948 - 4952 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over herijking VROM-regelgeving, te weten de motie-Vietsch/Neppérus over het opheffen van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (29383, nr. 91)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2008 2007-2008 nr. 64, pagina 4573 - 4574 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over herijking VROM-regelgeving, te weten de motie-Vietsch c.s. over een vrijstelling voor het geluid dat schutterijen met het schieten maken (29383, nr. 90), de motie-Poppe over het opleggen van financiële zekerheid naar rato van de gemiddelde aanwezige hoeveelheid afval (29383, nr. 92) en de motie-Poppe over de uitzonderingspositie voor fanfare en harmonie bij het bepalen van de geluidsniveaus (29383, nr. 93)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-03-2008 2007-2008 nr. 58, pagina 4101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-03-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 31 januari 2008 over herijking VROM-regelgeving (29383)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2008 2007-2008 nr. 55, pagina 3971 - 3974 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 7 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-03-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 februari 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-02-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over VROM-regelgeving, te weten de motie-Krähe over publicatie op internet van gegevens over de handhavingstaken (29383, nr. 58) en de motie-Krähe/Van Velzen over om- en bijscholing op het gebied van integrale handhaving (29383, nr. 59)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-09-2006 2005-2006 nr. 102, pagina 6267 Tweede Kamer der Staten-Generaal