Publicaties over dossier 24095

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz), te wetenm de motie-Van Dam c.s. over de te veilen frequentieruimte (24095, nr. 229)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3555 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 december 2008 over vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3460 - 3463 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over T-DAB vergunninguitgiften

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3098 - 3100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over T-DAB, te weten: - de motie-Gesthuizen over een gecombineerde verdeling van analoge en digitale frequenties middels een gewogen toets (Kamerstuk 24095, nr. 216); - de motie-Gesthuizen over het garanderen van de doorgifte van lokale radio voor het uitzenden op T-Dab op de L-band (24095, nr. 217); - de motie-Aptroot over een voorstel voor de uitgangspunten voor vergunninguitgifte (24095, nr. 218); - de motie-Aptroot/Van Dam over het uitsluiten van de dominante marktpartij bij de vergunninguitgifte van de nieuwe frequenties (24095, nr. 219); - de motie-Atsma/Kortenhorst over het oormerken van meer frequentieruimte voor radio (24095, nr. 220)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3118 - 3119 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over verkoop Nozema, te weten: - de motie-Aptroot c.s. over heroverweging van de verkoop van aandelen Nozema Services naar aanleiding van een NMa-advies terzake (24095, nr. 191); - de motie-Irrgang/Van Dam over verplichte verkoop van het eigendom van zendmasten door KPN (24095, nr. 192)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2544 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 16 december 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-12-2005 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën d.d. 8 december 2005 over de verkoop van Nozema aan KPN (24095, nr. 190)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2005 2005-2006 nr. 32, pagina 2244 - 2254 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 juni 2004 over de Breedbandnota

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5859 - 5860 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het frequentiebeleid, te weten: - de motie-Gerkens c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van het gebruik van draadloze technologie (24095, nr. 165); - de motie-Aptroot over richtlijnen opdat er geen sprake is van financiële betrokkenheid van lokale overheden of andere politieke instellingen (24095, nr. 166)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5912 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 december 2003 over het frequentiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2004 2003-2004 nr. 39, pagina 2862 - 2865 Tweede Kamer der Staten-Generaal