Publicaties over dossier 32500-VIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2010-2011 nr. 102, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2011 2010-2011 nr. 47, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2009 (32360-V); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2009 (32360-X); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (32392); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500-VIII); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2011 2010-2011 nr. 16, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2011 2010-2011 nr. 16, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 februari 2011, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2011 Staatsblad 2011, 78 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 1 februari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijsten week 50; 2010-12-10

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 40; 2010-10-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-10-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 39; 2010-09-24

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-09-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal