Publicaties over dossier 31700-XVI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over problemen bij zorginstelling Philadelphia

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-03-2009 2008-2009 nr. 44, pagina 3827 - 3855 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over problemen bij zorginstelling Philadelphia, te weten de motie-Leijten over het weren van falende bestuurders in de zorg (31700 XVI, nr. 116), de motie-Leijten over onderzoek naar winstuitkering in de AWBZ-zorg (31700 XVI, nr. 117), de motie-Agema over het niet zonder gevolgen blijven van het veroorzaken van financiële debacles bij Philadelphia Zorg (31700 XVI, nr. 118) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-03-2009 2008-2009 nr. 46, pagina 4005 - 4006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700 XVI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3476 - 3477 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 december 2008 over IGZ-rapport Intensive Care

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3546 - 3547 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het IGZ rapport Intensive Care, te weten: de motie-Van Gerven over een onderzoek naar knelpunten bij de bezetting van de intensive careafdeling niveau 1 (31700 XVI, nr. 105)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3560 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700 XVI), te weten de motie-Koser Kaya over meerjarige subsidie voor de VSOP (31700 XVI, nr. 60)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3286 - 3287 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen (30859); - Instelling van een College voor examens, alsmede wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411); - en nog een aantal wetvoorstellen (31700 I, 31700 IIB, 31700 III, 31700 IXA, 31700 IXB, 31700 X, 31700 XI, 31700 XII, 31700 XV, 31700 XVI, 31700 XVII, 31700 A, 31700 B, 31700 C, 31700 E, 31700 F, 31700 G, 31792 VIII, 31792 XII, 31792 XVI, 31792 A, 31792 D)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2009 2008-2009 nr. 19, pagina 936 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700 XVI), te weten: - de motie-Ouwehand over een ethisch afwegingskader inzake dierexperimenten (31700 XVI, nr. 63); - en nog twee andere moties (31700 XVI, nrs. 64 en 65)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 28, pagina 2419 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700 XVI), te weten de motie-Ouwehand over een nulmeting van het aantal vegetariërs, veganisten en vleesverlaters (31700 XVI, nr. 69).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 28, pagina 2418 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 januari 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-01-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal