Publicaties over dossier 27406

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de FES-enveloppe van 500 mln., op het domein kennis, innovatie en onderwijs (2010D19383), te weten de motie-Ouwehand over oormerken van 5% van de FES-gelden voor Life Sciences & Health (27406, nr. 174), de motie-Ouwehand over dierproevenvrij investeren in het innovatieprogramma Food & Nutrition (27406, nr. 175) en de motie-Ouwehand over alternatieven voor dierproeven als thema bij de verdeling van de FES-gelden (27406, nr. 176)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6862 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de FES-enveloppe van 500 mln. op het domein kennis, innovatie en onderwijs (2010D19383) (27406)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-05-2010 2009-2010 nr. 79, pagina 6688 - 6690 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken over creatieve industrie (27406, nr. 156)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 23, pagina 1975 - 1977 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over creatieve industrie (27406, nr. 156), te weten de motie-Leerdam c.s. over overschakeling van de bioscoopsector op digitale technologie (27406, nr. 157), de motie-Leerdam over de gevolgen van de bezuiniging op de innovatieregeling (27406, nr. 158), de motie-Peters over gebruikmaking van de tender in januari 2010 door fondsen voor creatieve ondernemers (27406, nr. 159) en 2 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 25, pagina 2226 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over innovatie, te weten: - de motie-Aptroot/Besselink over de prestatie-indicatoren launching customer en innovatief aanbesteden (27406, nr. 127); - de motie-Blanksma-van den Heuvel/Besselink over de selectiecriteria voor FES-investeringen in innovatie (27406, nr. 128); - en nog vijf andere moties (27406, nrs. 129 t/m 133)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3553 - 3555 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 november 2008 over innovatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3454 - 3458 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over cultuur en economie, te weten: - de motie-Vendrik/Gerkens over een uitgewerkt plan van aanpak 'Creatieve Industrie' (27406, nr. 70); - de motie-Gerkens over een pilotproject voor een internationale promotiecampagne van Nederlandse bands (27406, nr. 72); - de motie-Douma/Leerdam over het voor een periode van vier jaar jaarlijks een bedrag van 20 à 25 mln. ter beschikking te stellen (27406, nr. 73); - de motie-Douma/Nijs over het aanwenden van de gelden voor Creative Challenge Call voor projecten in het kader van de pijlers cultuur, onderwijs en bedrijfsleven (27406, nr. 74); - de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het toespitsen van de kansenzones op de ontwikkeling van de creatieve industrie (27406, nr. 75); - de motie-Dittrich over een structurele impuls aan cultuur en economie (27406, nr. 76); - de motie-Dittrich c.s. over overleg met IPO en VNG over de mogelijkheden van creatieve industrieterreinen (27406, nr. 77)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2006 2005-2006 nr. 52, pagina 3428 - 3429 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 februari 2006 over Cultuur en economie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2006 2005-2006 nr. 51, pagina 3379 - 3386 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 17 februari 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-02-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Innovatieplatform, te weten: - de motie-Van Dam c.s. over een uitvoeringsagenda (27406, nr. 40); - de motie-Van Dam over toepassingsgericht onderzoek (27406, nr. 41); - de motie-Hessels c.s. over het betrekken van innovatie bij de voorbereiding van beleidsbegrotingen over 2006 (27406, nr. 45) en 1 andere motie (nr. 46)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-04-2005 2004-2005 nr. 62, pagina 3994 Tweede Kamer der Staten-Generaal