Publicaties over dossier 31700-X

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Defensie over het Actieplan diversiteit Defensie 2009-2012 en nadere uitwerking van het reservistenbeleid (31700 X, nr. 117), te weten: - de motie-Boekestijn over een convenant met de reservistenorganisaties over ondersteunende taken (31700 X, nr. 118); - de motie-Knops c.s. over onderzoek naar de inzet van reservisten in andere landen (31700 X, nr. 119)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7465 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Defensie over het Actieplan diversiteit Defensie 2009-2012 en nadere uitwerking van het reservistenbeleid (31700 X, nr. 117)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 94, pagina 7396 - 7399 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over materieel, te weten: - de motie-Van Velzen c.s. over uitvoering van de motie op stuk 26488, nr. 87 (31700 X, nr. 92); - de motie-Eijsink c.s. over de ontwikkeling van het aantal geplande en het aantal gerealiseerde vlieguren (31700 X, nr. 93)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-04-2009 2008-2009 nr. 61, pagina 4896 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 februari 2009 over materieel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4806 - 4810 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over diverse onderwerpen op het terrein van Defensie, te weten: de motie-Brinkman over toestemming voor militairen om in uniform, in eigen tijd, deel te nemen aan de Gay Pride (31700 X, nr. 76), en de motie-Eijsink c.s. over uiterlijk in de maand september 2009 aanbieden van de blauwdruk Opleiding & Training (31700 X, nr. 77)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-03-2009 2008-2009 nr. 43, pagina 3768 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 december 2008 over diverse onderwerpen op het terrein van Defensie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-03-2009 2008-2009 nr. 42, pagina 3729 - 3731 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de persverklaring van de minister van Defensie over zijn uitspraken tijdens het vragenuur van 13 januari 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-03-2009 2008-2009 nr. 45, pagina 3959 - 3990 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de persverklaring van de minister van Defensie over zijn uitspraken tijdens het vragenuur van 13 januari 2009, te weten de motie-Van Bommel/Boekestijn over geen grote Nederlandse missie in Afghanistan na 2010 (31700 X, nr. 82)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-03-2009 2008-2009 nr. 46, pagina 4007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (31700 X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3468 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over uitspraken van de minister van Defensie in Vrij Nederland, te weten de motie-Brinkman over aanwezigheid bij de volgende Gay Pride in Amsterdam van de minister van Defensie en een aantal militairen (31700 X, nr. 7)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3287 - 3288 Tweede Kamer der Staten-Generaal