25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2012

Op grond van artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt er elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

De Raad voor plantenrassen is een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en is belast met de toelating van nieuwe plantenrassen en de verlening van kwekersrecht.

Ik bied u hierbij het verslag ex artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen aan betreffende de Raad voor plantenrassen.1

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven