Publicaties over dossier 22054

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de kabinetsreactie op de aangenomen motie van de leden Van Velzen en Van Dam inzake een verbod voor Nederlandse financiële instellingen om te investeren in clustermunitie (22054, nrs. 155 en 158), te weten: de motie-Jasper van Dijk c.s. over een verbod op directe investeringen in clustermunitie (22054, nr. 161)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-10-2010 2010-2011 nr. 4, pagina 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de kabinetsreactie op de aangenomen motie van de leden Van Velzen en Van Dam inzake een verbod voor Nederlandse financiële instellingen om te investeren in clustermunitie (22054, nrs. 155 en 158)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-10-2010 2010-2011 nr. 2, pagina 49 - 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wapenexportbeleid en compensatiebeleid, te weten: de motie-Van Velzen over verbieden van investeringen in clustermunitie (22054, nr. 150); de motie-Van Velzen/Peters over niet afgeven van exportvergunningen voor chemicaliën geschikt voor dual use (22054, nr. 151), en de motie-Van Velzen over aan de Kamer voorleggen van elk voornemen tot het afgeven van een wapenexportvergunning (22054, nr. 152)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 19, pagina 1511 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nederlandse wapenexportbeleid, te weten: - de motie-Van Velzen/Van Dam over het standaard gebruiken van een ad-hocvergunningplicht op doorvoer naar landen die geen deel uitmaken van de NAVO of de EU (22054, nr. 134); - de motie-Van Velzen/Van Dam over het actualiseren en bijhouden van de maandrapportages over export en doorvoer van goederen (22054, nr. 135)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2008 2007-2008 nr. 52, pagina 3783 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het Nederlandse wapenexportbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2008 2007-2008 nr. 46, pagina 3476 - 3479 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 februari 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-02-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 februari 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-02-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wapenexport, te weten de motie-Van Velzen over een verbod op de doorvoer van clusterwapens (22054, nr. 118), de motie-Van Velzen over het niet toestaan van de doorvoer van wapenleveranties aan repressieve regimes (22054, nr. 119), de motie-Van Velzen over het op de hoogte stellen van de Tweede Kamer van het afgeven van een exportvergunning (22054, nr. 120), de motie-Van Dam/Vendrik over een wetsvoorstel over het afgeven van een eindbestemmingsverklaring door importerende bedrijven (22054, nr. 121) en de motie-Van Dam c.s. over een vergunningsplicht voor de doorvoer van alle wapens (22054, nr. 122)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5157 - 5158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over wapenexportrapportages en voorstellen omtrent de exportcontrole (22054)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5081 - 5084 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de levering van korvetten aan Indonesië, te weten de motie-Van Velzen/Van Bommel over clausulering van een wapenexportvergunning voor levering van twee korvetten aan Indonesië (26049/22054, nr. 56)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1461 Tweede Kamer der Staten-Generaal