Publicaties over dossier 30597

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kwaliteitseisen voor zorgboerderijen, te weten de motie-Leijten over een vergunningenstelsel voor het starten van een zorgonderneming (30597, nr. 140) en de motie-Jan de Vries over nader invullen van artikel 2.6.9 van de Regeling persoonsgebonden budget AWBZ (30597, nr. 142)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6392 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 december 2009 over Meavita

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3786 - 3787 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Meavita, te weten: de motie-Van Miltenburg over de waarborg van de kwaliteit van zorg (30597, nr. 123); de motie-Van Miltenburg over alternatieven voor het garanderen van de continuïteit van zorg (30597, nr. 124); de motie-Van Miltenburg over de rol van de NZa van onafhankelijk toezichthouder 30597, nr. 125), en de motie-Jan de Vries/Van Miltenburg over voorleggen van de steunverlening aan de Europese Commissie (30597, nr. 126)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3865 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 december 2009 over zorgzwaartefinanciering

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3783 - 3785 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zorgzwaartefinanciering, te weten: - de motie-Van Miltenburg over per direct staken van de integratie van het pgb en semimurale tarief voor kleinschalige woonvormen (30597, nr. 120); - de motie-Van Miltenburg over het staken van pogingen om het pgb in de zzp te integreren (30597, nr. 121); - de motie-Agema over de gevolgen van het onder de kostprijs financieren van zorgzwaartepakketten (30597, nr. 122)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3853 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over klassenzorg/basiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-06-2009 2008-2009 nr. 90, pagina 7098 - 7110 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering van de AWBZ, te weten de motie-Leijten over afschaffen van het CIZ (30597, nr. 51), de motie-Van Miltenburg over onafhankelijk onderzoek naar de indicatiestelling in de AWBZ (30597, nr. 52), de motie-Van Miltenburg over het toezicht van de zorgkantoren op rechtmatige toekenning van pgb's (30597, nr. 53) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2009 2008-2009 nr. 67, pagina 5332 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 maart 2009 over modernisering van de AWBZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2009 2008-2009 nr. 66, pagina 5211 - 5219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de hoofdlijnen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), te weten: de motie-Kant/Vendrik over het niet schrappen van aanspraken uit de AWBZ voordat er een alternatief is (30597, nr. 17); de motie-Kant/Vendrik over het niet verder uitbreiden van de eigen bijdrages in de AWBZ (30597, nr. 18); de motie-Jan de Vries c.s. over het op de lange termijn beschikbaar blijven van de AWBZ voor langdurige intra- en extramurale zorg (30597, nr. 19), en 7 andere moties (30597, nrs. 20 t/m 25, en 27)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7659 - 7660 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het debat over de hoofdlijnen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7564 - 7583 Tweede Kamer der Staten-Generaal