Publicaties over dossier 30175

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 februari 2009 over luchtkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4599 - 4605 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de luchtkwaliteit, te weten: - de motie-Vendrik/Van der Ham over deelname aan het NSL door gemeenten die aanzienlijke kans hebben op overschrijdingen (30175, nr. 69); - de motie-Vendrik over aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit (30175, nr. 70); - de motie-Spies c.s. over onderzoek naar nieuwe normstelling voor ziekmakende deeltjes van fijn stof (30175, nr. 71); - en nog vier andere moties (30175, nrs. 72, 74, 75 en 76)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4677 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over luchtkwaliteit, te weten: de motie-Duyvendak/Jansen over een bouwverbod voor scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen op 300 meter van een snelweg (30175, nr. 50); de motie-Duyvendak/Jansen over een bouwverbod voor scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen langs wegen in een stedelijke omgeving (30175, nr. 51); de motie-Spies/Boelhouwer over het stellen van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften (30175, nr. 52), en 2 andere moties (30175, nrs. 53 en 54)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7644 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 juni 2008 over luchtkwaliteit (30175)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7352 - 7355 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over luchtkwaliteit, te weten de motie-Spies c.s. over innovatieve oplossingen voor de luchtkwaliteit (30175, nr. 34); de motie-Neppérus over de subsidies op retrofitroetfilters (30175, nr. 35); de motie-Neppérus/Madlener over heropening van de discussie over ontkoppeling (30175, nr. 36); de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit buiten de bebouwde kom (30175, nr. 37), en de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit binnen de bebouwde kom (30175, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-11-2007 2007-2008 nr. 13, pagina 837 - 838 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 september 2007 over luchtkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2007 2007-2008 nr. 10, pagina 666 - 670 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 oktober 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-10-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Besluit Luchtkwaliteit, te weten: - de motie-Samsom c.s. over fiscale maatregelen (30175, nr. 3); - de motie-De Krom c.s. over luchtkwaliteitsproblematiek op de agenda van de Europese Raad in oktober (30175, nr. 4); - de motie-Duyvendak over een begrensde saldobenadering (30175, nr. 5) en 1 ander motie (nr. 6).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 nr. 98, pagina 6070 - 6071 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 29 juni 2005 over het Besluit Luchtkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 nr. 98, pagina 6048 - 6050 Tweede Kamer der Staten-Generaal