Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228807 nr. 138

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voortgang van wetenschap en geneeskunde gebaat is bij publicatie van de gegevens van het vogelgriepvirusonderzoek van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum;

verzoekt de regering haar publicatieban en exportverbod voor dit vogelgriepvirusonderzoek op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven