Publicaties over dossier 31322

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten: - de motie-Dijkgraaf over beperken van de kinderopvangtoeslag tot gezinnen met een inkomen rond euro 100.000 (31322, nr. 94); - de motie-Dijkgraaf/Kooiman over gezinnen met lage inkomens en eenoudergezinnen ontzien bij de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag (31322, nr. 95); - de motie-Dijkgraaf over minimaal 50% van de kosten voor kinderopvang door ouders te laten dragen (31322, nr. 96); en 15 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2011 2010-2011 nr. 34, pagina 19 - 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kinderopvangtoeslag, te weten de motie-Van Gent c.s. over verhogen van de ouderbijdrage met hetzelfde percentage voor iedereen (31322, nr. 88), de motie-Van Gent over het doelmatiger inzetten van de uitgaven kinderopvang (31322, nr. 89), de motie-Kooiman over ouders met de laagste inkomens ontzien bij de bezuinigingsmaatregel (31322, nr. 90) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7825 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toezicht en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang, te weten de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de terugbetalingsplicht voor vraagouders (31322, nr. 75), de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de eenlocatiebeperking (31322, nr. 76), de motie-Langkamp over verplicht opvolgen van het handhavingsadvies van de ggd (31322, nr. 77) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6868 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 15 april 2010 over het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang (31322)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-05-2010 2009-2010 nr. 79, pagina 6754 - 6762 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 december 2008 over kinderopvang

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3527 - 3530 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten: -de motie-Van Gent/Koser Kaya over dagarrangementen voor kinderen (31322, nr. 45); - de motie-Van Gent/Langkamp over het niet leiden tot een extra kostenstijging voor ouders met de laagste inkomens door het bevriezen van de uurprijs (31322, nr. 46); - en nog drie andere moties (31322, nrs. 47, 48 en 49)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3558 - 3559 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over een overzicht van de extra kosten voor kinderopvang (31322, nr. 27), de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg met de sector en de sociale partners (31322, nr. 28), de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg over de stelselwijziging van gastouderopvang (31322, nr. 29) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7351 - 7352 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 j

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2008 2007-2008 nr. 102, pagina 7308 - 7314 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kinderopvang, te weten de motie-Koser Kaya c.s. over het voor iedereen betaalbaar houden van de kinderopvang (31322, nr. 18); de motie-Langkamp over het niet verhogen van de bijdrage voor kinderopvang voor ouders met een inkomen tot twee keer modaal (31322, nr. 19); de motie-Langkamp over verhoging van de werkgeversbijdrage (31322, nr. 20), en de motie-Halsema over het afzien van het voornemen om honderden miljoenen te bezuinigen op kinderopvang (31322, nr. 21)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2008 2007-2008 nr. 87, pagina 6157 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over kinderopvang (31322)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-05-2008 2007-2008 nr. 83, pagina 5875 - 5901 Tweede Kamer der Staten-Generaal