Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131288 nr. 203

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 203 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2011

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid «Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.»1

Het standpunt op het advies kunt u binnen drie maanden verwachten.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.