Publicaties over dossier 27625

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over vergunningverlening voor een waterkrachtcentrale te Borgharen, te weten de motie-Ouwehand over slechts een vergunning afgeven indien wordt voorzien in een bewezen deugdelijke alternatieve vistrap (27625, nr. 173)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-10-2010 2010-2011 nr. 11, pagina 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over vergunningverlening voor een waterkrachtcentrale te Borgharen (27625, nr. 172)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-10-2010 2010-2011 nr. 11, pagina 10 - 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over water, te weten: de motie-Koppejan/Boelhouwer over benoemen van een Deltacommissaris (27625, nr. 145), en de motie-Neppérus/Van der Staaij over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (27625, nr. 146)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 21, pagina 1736 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over water, te weten de motie-Neppérus/Van der Staaij over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (27625, nr. 146)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 22, pagina 1817 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 15 oktober 2009 over water

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 21, pagina 1702 - 1703 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Kaderrichtlijn Water,te weten: - de motie-Jansen/Vermeij over expliciete doelstellingen voor integratie in de waterketen (27625, nr. 89); - de motie-Jansen/Vermeij over een regeling voor een mest- en bestrijdingsmiddelenvrije strook langs waterranden (27625, nr. 90); - de motie-Jansen c.s. over een proef met een hevelvistrap (27625, nr. 91); - en vijf andere moties (27625, nrs. 92 t/m 96)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-08-2007 2006-2007 nr. 88, pagina 4911 - 4912 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 juni 2007 over de Kaderrichtlijn Water

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2007 2006-2007 nr. 87, pagina 4818 - 4824 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 augustus 2003 over de droogteproblematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-09-2003 2002-2003 nr. 86, pagina 4987 - 4993 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de droogteproblematiek, te weten: - de motie-Boelhouwer c.s. over inventarisatie en regeling van schade als gevolg van het lage waterpeil door de aanhoudende droogte (27625, nr. 19); - de motie-Van Lith over verschuiving van de einddatum voor het uitrijden van mest (27625, nr. 22); - de motie-Duyvendak over het opnemen van regels voor het inlaten van brak water in draaiboeken voor droogtebestrijding (27625, nr. 24)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-09-2003 2002-2003 nr. 87, pagina 5090 Tweede Kamer der Staten-Generaal