Publicaties over dossier 19637

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 1)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 nr. 77, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 2)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 nr. 77, item 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 3)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 nr. 77, item 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het herplaatsen van 2.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekenland (t.v.v. 19637-2617)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 19637, nr. 2635 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Nader gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het herplaatsen van 2.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekenland (t.v.v. 19637-2635)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 19637, nr. 2636 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Mensenhandel; Brief regering; Beleidsreactie WODC-rapport "De weg(en) naar verblijfsrecht: Waarom buitenlandse slachtoffers van mensenhandel gebruik maken van de asielprocedure"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 28638, nr. 182 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (82 kB)

  EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468; Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 2 juni 2020 over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34585, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (598 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatscourant 2020, 32348 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake slachtoffers van bacha-bazimisbruik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 19637, nr. 2629 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (57 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel voor een tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2020 Staatscourant 2020, 29192 Ministerie van Justitie en Veiligheid